Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske za osobite zasluge u zdravstvu, socijalnoj skrbi i promicanju moralnih društvenih vrednota

NN 123/2008 (24.10.2008.), Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske za osobite zasluge u zdravstvu, socijalnoj skrbi i promicanju moralnih društvenih vrednota

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

3527

Na temelju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2. i 3. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95, 57/06 i 141/06), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

kojom se odlikuju

REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOM KATARINE ZRINSKE

Za osobite zasluge u zdravstvu, socijalnoj skrbi i promicanju moralnih društvenih vrednota:
1. SLAVKO ANTONIĆ
2. MATO ARLOVIĆ
3. KATIJA DAMJANOVIĆ
4. DUBRAVKA HORVAT
5. VESNA IVANČIĆ
6. NIKOLA JAGIĆ
7. GORDANA LAZIĆ-TAFRA
8. ZDRAVKO NOVAK – posmrtno
9. VERA PLEŠA-GOLUBOVIĆ

Klasa: 060-03/08-13/09
Urbroj: 71-05-04/2-08-01
Zagreb, 10. listopada 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.