Odluka o opozivu dr. sc Vesne Cvjetković Kurelec s dužnosti izvanredne i opunomoćene veleposlanice Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Njemačkoj

NN 123/2008 (24.10.2008.), Odluka o opozivu dr. sc Vesne Cvjetković Kurelec s dužnosti izvanredne i opunomoćene veleposlanice Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Njemačkoj

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

3532

Na temelju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke Vlade Republike Hrvatske o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: 080-02/08-02/313, urbroj: 50304/2-08-05 od 9. listopada 2008., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

O OPOZIVU IZVANREDNE I OPUNOMOĆENE VELEPOSLANICE REPUBLIKE HRVATSKE

dr. sc. VESNA CVJETKOVIĆ KURELEC opoziva se s dužnosti izvanredne i opunomoćene veleposlanice Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Njemačkoj, sa sjedištem u Berlinu.
Ova Odluka stupa na snagu 29. listopada 2008. godine.

Klasa: 018-07/08-02/12
Urbroj: 71-05-03/1-08-4
Zagreb, 20. listopada 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.