Odluka o postavljenju mr. sc. Nebojše Koharovića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Ruskoj Federaciji

NN 123/2008 (24.10.2008.), Odluka o postavljenju mr. sc. Nebojše Koharovića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Ruskoj Federaciji

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

3534

Na temelju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: 080-02/08-01/427, urbroj: 50304/2-08-05 od 17. rujna 2008., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postavljam mr. sc. NEBOJŠU KOHAROVIĆA za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Ruskoj Federaciji, sa sjedištem u Moskvi.
Ova Odluka stupa na snagu 16. studenoga 2008. godine.

Klasa: 018-07/08-02/44
Urbroj: 71-05-03/1-08-7
Zagreb, 17. listopada 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.