Ispravak Zakona o Državnom inspektoratu

NN 123/2008 (24.10.2008.), Ispravak Zakona o Državnom inspektoratu

3551

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Zakonu o Državnom inspektoratu koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 116 od 11. listopada 2008., te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O DRŽAVNOM INSPEKTORATU

U članku 59. umjesto riječi: »članka 57.« trebaju stajati riječi: »članka 58.«.

Klasa: 023-03/08-01/07
Zagreb, 20. listopada 2008.

Tajnik
Hrvatskoga sabora
Josip Sesar, prof., v. r.