Dopuna Popisa članova Povjerenstva za organoleptičko ocjenjivanje vina i drugih proizvoda od grožđa i vina

NN 124/2008 (27.10.2008.), Dopuna Popisa članova Povjerenstva za organoleptičko ocjenjivanje vina i drugih proizvoda od grožđa i vina

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

3555

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja na temelju članka 37. stavka 5. Zakona o vinu (»Narodne novine« 96/03), članka 2. svaka 3. Pravilnika o organoleptičkom (senzornom) ocjenjivanju mošta i vina (»Narodne novine« 106/04) i rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za organoleptičko ocjenjivanje vina i drugih proizvoda od grožđa i vina (klasa: 080-01/08-01/39, urbroj: 525-2-08-2, od 10. listopada 2008.) objavljuje

DOPUNU POPISA

ČLANOVA POVJERENSTVA ZA ORGANOLEPTIČKO OCJENJIVANJE VINA I DRUGIH PROIZVODA OD GROŽĐA I VINA

U Popisu članova Povjerenstva za organoleptičko ocjenjivanje vina i drugih proizvoda od grožđa i vina (»Narodne novine« br. 30/06, 75/07) iza točke 82. dodaju se točke 83. do 88. koje glase:
» 83. Ivan Bušić, član Povjerenstva;
84. Sergio Bile, član Povjerenstva;
85. Sanda Desnica, član Povjerenstva;
86. Ivna Linke, član Povjerenstva;
87. Ante Šeparović, član Povjerenstva;
88. Ivana Rendulić, član Povjerenstva.«

Klasa: 080-01/08-01/44
Urbroj: 525-2-08-1
Zagreb, 16. listopada 2008.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.