Izmjene i dopune Nacionalne klasifikacije zanimanja

NN 124/2008 (27.10.2008.), Izmjene i dopune Nacionalne klasifikacije zanimanja

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU

3556

Na temelju članka 43. Zakona o službenoj statistici (»Narodne novine«, br. 103/03.) Državni zavod za statistiku određuje

IZMJENE I DOPUNE

NACIONALNE KLASIFIKACIJE ZANIMANJA

I. UVODNA OBJAŠNJENJA

Na temelju Nacionalne klasifikacije zanimanja (»Narodne novine«, br. 111/98.) i na temelju Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova 2006. – 2010. (»Narodne novine«, br. 114/06.) kojom je u cilju postizanja jednakih mogućnosti zapošljavanja žena određena mjera da se zanimanja na svim razinama klasifikacije zanimanja iskažu ženskom i muškom inačicom naziva, Državni zavod za statistiku kao nositelj izvršenja ove mjere objavljuje Nacionalnu klasifikaciju zanimanja s nazivima u muškom i ženskom rodu.
U izradi Nacionalne klasifikacije zanimanja s nazivima u muškom i ženskom rodu uz Državni zavod za statistiku sudjelovali su Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje i Hrvatski zavod za zapošljavanje.

II. OSNOVNE KARAKTERISTIKE I PRAVILA

Nacionalna klasifikacija zanimanja s nazivima u muškom i ženskom rodu sadrži sva pojedinačna zanimanja, njihove skupine, podvrste, vrste i rodove kojima pripadaju. Svaki naziv zanimanja određen je šifrom, klasifikacijskom razinom i nazivom zanimanja iskazanim u muškom i ženskom rodu.
Nazivi zanimanja navedeni malim slovima su pojedinačna zanimanja koja su klasifikacijom određena i svrstana u pripadajuće skupine zanimanja, a nazivi pisani velikim slovima  su sinonimi naziva sustavnog dijela i označeni su istom šifrom kao zanimanje kojem pripadaju.
Metodološka objašnjenja, značajke i načela objavljena uz Nacionalnu klasifikaciju zanimanja (»Narodne novine«, br. 111/98.) vrijede i primjenjuju se i na ovaj popis zanimanja.

III. NACIONALNA KLASIFIKACIJA ZANIMANJA S NAZIVIMA U MUŠKOM I ŽENSKOM RODU

TABELA


IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Danom stupanja na snagu ovih izmjena i dopuna Nacionalne klasifikacije zanimanja prestaju važiti nazivi sustavnog i abecednog popisa zanimanja svih razina (pojedinačnih zanimanja, skupina,  podvrsta, vrsta i rodova zanimanja) Nacionalne klasifikacije zanimanja objavljene u »Narodnim novinama«, br. 111/98.  Metodološka objašnjenja, kriteriji i opisi skupina zanimanja i ostalih klasifikacijskih razina Nacionalne klasifikacije zanimanja objavljene u »Narodnim novinama«, br. 111/98. i dalje ostaju na snazi i primjenjuju se.
Ove izmjene i dopune Nacionalne klasifikacije zanimanja stupaju na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 950-03-08-01/11
Urbroj: 555-08-02-08-1
Zagreb, 13. listopada 2008.

Ravnatelj
mr. sc. Ivan Kovač, v. r.