Odluka o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Republici Kosovo, sa sjedištem u Prištini

NN 125/2008 (29.10.2008.), Odluka o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Republici Kosovo, sa sjedištem u Prištini

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

3567

Na temelju odredbe članka 98. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske, članka 10. stavka 5., članka 17. stavka 2. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96) i točke I. podtočke 6. Odluke Vlade Republike Hrvatske o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: 018-07/08-01/10, urbroj: 5030104-08-3 od 15. listopada 2008., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

O OSNIVANJU VELEPOSLANSTVA REPUBLIKE HRVATSKE U REPUBLICI KOSOVO, SA SJEDIŠTEM U PRIŠTINI

Osniva se Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Kosovo, sa sjedištem u Prištini, na čelu s izvanrednim i opunomoćenim veleposlanikom.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/08-01/06
Urbroj: 71-05-03/1-08-6
Zagreb, 21. listopada 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.