Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Franje Bučara

NN 126/2008 (31.10.2008.), Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Franje Bučara

3587

Na temelju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2. i 3. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95, 57/06 i 141/06), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

kojom se odlikuju

REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOM FRANJE BUČARA

za osobite zasluge u razvoju i postignute rezultate u vaterpolu:

1. IVO CIPCI

2. MIROSLAV POLJAK.

Klasa: 060-03/08-13/10

Urbroj: 71-05-04/2-08-01

Zagreb, 20. listopada 2008.

Predsjednik
Republike hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.