Odluka o odlikovanju Miloša Orelja Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske

NN 126/2008 (31.10.2008.), Odluka o odlikovanju Miloša Orelja Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske

3588

Na temelju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2. i 3. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95, 57/06 i 141/06), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

kojom se odlikuje

Protojerej
MILOŠ ORELJ

REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOM KATARINE ZRINSKE

za osobite zasluge u izgradnji i normalizaciji odnosa između hrvatskog i srpskog naroda u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 060-03/08-13/12

Urbroj: 71-05-04/2-08-1

Zagreb, 20. listopada 2008.

Predsjednik
Republike hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.