Odluka o postavljenju Marice Matković za izvanrednu i opunomoćenu veleposlanicu Republike Hrvatske u Državi Izrael

NN 126/2008 (31.10.2008.), Odluka o postavljenju Marice Matković za izvanrednu i opunomoćenu veleposlanicu Republike Hrvatske u Državi Izrael

3593

Na temelju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih mis ja i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: 080-02/08-01/368, urbroj: 50304/2-08-05 od 16. listopada 2008., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postavljam MARICU MATKOVIĆ za izvanrednu i opunomoćenu veleposlanicu Republike Hrvatske u Državi Izrael, sa sjedištem u Tel Avivu.

Ova Odluka stupa na snagu 8. studenoga 2008. godine.

Klasa: 018-07/08-02/27

Urbroj: 71-05-03/1-08-7

Zagreb, 27. listopada 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.