Kategorizacija stvaratelja arhivskog gradiva na području nadležnosti državnog arhiva u Rijeci

NN 126/2008 (31.10.2008.), Kategorizacija stvaratelja arhivskog gradiva na području nadležnosti državnog arhiva u Rijeci

3612

Na temelju članka 6. st. 1. i 4. Pravilnika o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskoga gradiva (»Narodne novine« br. 90/2002), te odluke Hrvatskog arhivskog vijeća na sjednici od 3. srpnja 2008. objavljuje se

KATEGORIZACIJA STVARATELJA ARHIVSKOG GRADIVA NA PODRUČJU NADLEŽNOSTI DRŽAVNOG ARHIVA U RIJECI

I. KATEGORIJA

1. Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji s ispostavama i matičnim uredima

2. Primorsko-goranska županija (skupština, poglavarstvo, župan, upravna tijela)

3. Grad Bakar

4. Grad Cres

5. Grad Crikvenica

6. Grad Čabar

7. Grad Delnice

8. Grad Kastav

9. Grad Kraljevica

10. Grad Krk

11. Grad Mali Lošinj

12. Grad Novi Vinodolski

13. Grad Opatija

14. Grad Rab

15. Grad Rijeka

16. Grad Senj

17. Općina Baška

18. Općina Brod Moravice

19. Općina Čavle

20. Općina Dobrinj

21. Općina Fužine

22. Općina Jelenje

23. Općina Klana

24. Općina Kostrena

25. Općina Lokve

26. Općina Lovran

27. Općina Malinska

28. Općina Mošćenička Draga

29. Općina Mrkopalj

30. Općina Omišalj

31. Općina Punat

32. Općina Ravna Gora

33. Općina Skrad

34. Općina Vinodolska

35. Općina Viškovo

36. Općina Vrbnik

37. Županijski sud u Rijeci

38. Trgovački sud u Rijeci

39. Općinski sud Crikvenica

40. Općinski sud Čabar

41. Općinski sud Delnice

42. Općinski sud Krk

43. Općinski sud Mali lošinj

44. Općinski sud Opatija

45. Općinski sud Rab

46. Općinski sud Rijeka

47. Općinski sud Senj

48. Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci

49. Općinsko državno odvjetništvo u Crikvenici

50. Općinsko državno odvjetništvo u Delnicama

51. Općinsko državno odvjetništvo u Opatiji

52. Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci

53. Sveučilište u Rijeci – Rektorat

54. Filozofski fakultet u Rijeci

55. Ekonomski fakultet u Rijeci

56. Građevinski fakultet u Rijeci

57. Tehnički fakultet u Rijeci

58. Pravni fakultet u Rijeci

59. Medicinski fakultet u Rijeci

60. Pomorski fakultet u Rijeci

61. Visoka učiteljska škola u Rijeci

62. Fakultet za turistički i hotelski menadžment u Opatiji

63. Akademija primijenjenih umjetnosti u Rijeci

64. Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci

65. Pomorska škola u Bakru

66. Osnovna škola Pećine u Rijeci

67. Osnovna škola Frane Petrića u Cresu

68. HNK Ivana pl. Zajca u Rijeci

69. Državni arhiv u Rijeci

70. Prirodoslovni muzej u Rijeci

71. Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja u Rijeci

72. Muzej Grada Rijeke

73. Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci

74. Sveučilišna knjižnica u Rijeci

75. Hrvatska čitaonica Trsat

76. »EDIT« Rijeka

77. Javna ustanova Park prirode Učka

78. Nacionalni park Risnjak

79. »Goranovo proljeće«

80. Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije

81. Klinički bolnički centar Rijeka

82. Psihijatrijska bolnica Rab

83. Klinika za ortopediju Lovran

84. Brodogradilište »3.maj« d.d.

85. Brodogradilište Kraljevica d.d.

86. Lučka uprava Rijeka

87. Jadrolinija Rijeka

88. Luka Rijeka d.d.

89. Turistička zajednica Primorsko-goranske županije

90. Turistička zajednica Grada Crikvenice

91. Turistička zajednica Grada Raba

92. Turistička zajednica Grada Opatija

93. Turistička zajednica Grada Malog Lošinja

94. Brodogradilište Viktor Lenac d.d. u stečaju

95. Novi list d.d. Rijeka

96. Croatia line d.d. u stečaju

97. Torpedo d.d. u stečaju

98. Tvornica papira Rijeka d.d. u stečaju

99. Riječka nadbiskupija – Metropolitanski kaptol

100. Riječka nadbiskupija Rijeka

101. Riječka nadbiskupija – Bogoslovsko sjemenište

102. Katolički bogoslovni fakultet – Teologija u Rijeci

103. Biskupski ordinarijat u Rijeci

104. Riječka nadbiskupija – Župa Sv. Jurja mučenika Trsat

105. Riječka nadbiskupija – Katedrala Sv. Vida mučenika

106. Franjevački samostan Košljun

107. Talijanska unija/Unione Italiana Rijeka

108. Primorsko-goranski savez

109. Primorski demokratski centar

II. KATEGORIJA

1. Vijeće mađarske nacionalne manjine Primorsko-goranske županije

2. Vijeće albanske nacionalne manjine za Primorsko-goransku županiju

3. Vijeće srpske nacionalne manjine za Primorsko-goransku županiju

4. Vijeće romske nacionalne manjine za Primorsko-goransku županiju

5. Vijeće bošnjačke nacionalne manjine za Primorsko-goransku županiju

6. Vijeće slovenske nacionalne manjine za Primorsko-goransku županiju

7. Vijeće talijanske nacionalne manjine za Primorsko-goransku županiju

8. Vijeće crnogorske nacionalne manjine za Primorsko-goransku županiju

9. Vijeće albanske nacionalne manjine za Grad Rijeku

10. Vijeće srpske nacionalne manjine za Grad Rijeku

11. Vijeće romske nacionalne manjine za Grad Rijeku

12. Vijeće bošnjačke nacionalne manjine za Grad Rijeku

13. Vijeće slovenske nacionalne manjine za Grad Rijeku

14. Vijeće talijanske nacionalne manjine za Grad Rijeku

15. Vijeće crnogorske nacionalne manjine za Grad Rijeku

16. Vijeće makedonske nacionalne manjine za Grad Rijeku

17. Vijeće srpske nacionalne manjine za Grad Vrbovsko

18. Vijeće srpske nacionalne manjine za Grad Kastav

19. Vijeće talijanske nacionalne manjine za Grad Mali Lošinj

20. Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Općine Omišalj

21. Vijeće slovenske nacionalne manjine Općine Lovran

22. Prekršajni sud u Crikvenici

23. Prekršajni sud u Čabru

24. Prekršajni sud u Delnicama

25. Prekršajni sud u Krku

26. Prekršajni sud u Malom Lošinju

27. Prekršajni sud u Opatiji

28. Prekršajni sud u Rabu

29. Prekršajni sud u Rijeci

30. Prekršajni sud u Senju

31. Javni bilježnik Banić Miroslav

32. Javni bilježnik Borčić Jadranka

33. Javni bilježnik Sokolić Ožbolt Olga

34. Javni bilježnik Ćuzela Vesna

35. Javni bilježnik Dobrila Dušan

36. Javni bilježnik Grozdanić-Dekleva Marija

37. Javni bilježnik Lovrović-Lečić Vera

38. Javni bilježnik Panjković Velibor

39. Javni bilježnik Paravić Darko

40. Javni bilježnik Smojver Bašić Anđelka

41. Javni bilježnik Švegović Vesna

42. Javni bilježnik Radić Ermina

43. Javni bilježnik Šuran Nataša

44. Javni bilježnik Kuzle Krešimir

45. Javni bilježnik Tus Jelena

46. Javni bilježnik Boras Koko

47. Javni bilježnik Mihelčić Nikola

48. Javni bilježnik Mavrinac Radosna

49. Javni bilježnik Vrban Zvonimir

50. Javni bilježnik Dvorničići Boleslav

51. Javni bilježnik Budimir Zvonimir

52. Javni bilježnik Muhvić Maja

53. Javni bilježnik Marković Božo

54. Veleučilište u Rijeci

55. Zaklada Sveučilišta u Rijeci

56. Studentski centar Rijeka

57. Narodno učilište u Rijeci

58. Centar za odgoj i obrazovanje u Rijeci

59. Građevinska tehnička škola u Rijeci

60. Trgovačka i tekstilna škola u Rijeci

61. Škola za primijenjenu umjetnost u Rijeci

62. Strojarska škola za industrijska i i obrtnička zanimanja

63. Tehnička škola za strojarstvo i brodogradnju

64. Graditeljska škola za industriju i obrt

65. Medicinska škola u Rijeci

66. Elektroindustrijska i obrtnička škola u Rijeci

67. Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo Rijeka

68. Prometna škola

69. Kemijsko – grafička škola u Rijeci

70. Ekonomska škola Mije Mirkovića Rijeka

71. Prva riječka hrvatska gimnazija

72. Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka

73. Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova Rijeka

74. Srednja talijanska škola u Rijeci

75. Srednja škola Delnice

76. Srednja škola Ambroza Haračića Mali Lošinj

77. Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir u Krku

78. Srednja škola »Vladimir Nazor« Čabru

79. Srednja škola Markantuna de Dominisa u Rabu

80. Srednja škola Dr. Antuna Barca Crikvenica

81. Željeznička tehnička škola Moravice

82. Obrtnička škola u Opatiji

83. Ugostiteljska škola u Opatiji

84. Hotelijersko-turistička škola u Opatiji

85. Gimnazija Eugena Kumičića Opatija

86. Srednja škola Pavla Rittera Vitezovića u Senju

87. Osnovna škola »Vežica«

88. Osnovna škola »Drago Gervais«

89. Osnovna škola Dr. Andrije Mohorovičića

90. Osnovna škola – Scuola elementare »Dolac«

91. Osnovna škola – Scuola elementare »Gelsi«

92. Osnovna škola – Scuola elementare »San Nicolo«

93. Osnovna škola »Sveti Matej«

94. Osnovna škola »Podmurvice«

95. Osnovna škola »Vladimir Gortan«

96. Osnovna škola »Zamet«

97. Osnovna škola »Kozala«

98. Osnovna škola »Turnić«

99. Osnovna škola »Belvedere«

100. Osnovna škola »Trsat«

101. Osnovna škola »Škurinje«

102. Osnovna škola »Gornja Vežica«

103. Osnovna škola »Kantrida«

104. Osnovna škola »Brajda«

105. Osnovna škola »Eugen Kumičić«

106. Osnovna škola »Centar«

107. Osnovna škola »Nikola Tesla«

108. Osnovna škola Ivana Zajca

109. Osnovna škola »Srdoči«

110. Osnovna škola »Fran Franković«

111. Osnovna škola »Pehlin«

112. Osnovna škola Maria Martinolića

113. Osnovna škola Ivana Rabljanina

114. Osnovna škola Viktora Cara Emina

115. Osnovna škola »Rikard Katalinić Jeretov«

116. Osnovna škola Ivana Mažuranića

117. Osnovna škola Jurje Klović

118. Osnovna škola Vladimira Nazora

119. Osnovna škola Dr. Josipa Pančića

120. Osnovna škola Milana Brozovića

121. Osnovna škola Jelenje-Dražice

122. Osnovna škola Kraljevica

123. Osnovna škola Klana

124. Osnovna škola Hreljin

125. Osnovna škola Čavle

126. Osnovna škola Bakar

127. Osnovna škola Lokve

128. Osnovna škola Fran Krsto Frankopan Brod na Kupi

129. Osnovna škola Fran Krsto Frankopan Krk

130. Osnovna škola Ivan Goran Kovačić Delnice

131. Osnovna škola Dr Branimir Marković

132. Osnovna škola Skrad

133. Osnovna škola Brod Moravice

134. Osnovna škola »Ivanka Trohar«

135. Osnovna škola »Petar Zrinski«

136. Osnovna škola »Mrkopalj«

137. Osnovna škola Silvija Strahimira Kranjčevića

138. Osnovna glazbena škola »Ivo Tijardović«

139. Osnovna glazbena škola »Aleksandra Jug Matić«

140. Srednja glazbena škola »Mirković« s pravom javnosti Opatija

141. Osnovna glazbena škola »Mirković« Opatija

142. Osnovna škola Grivica Rijeka

143. Osnovna waldorfska škola Rijeka

144. Salezijanska klasična gimnazija s pravom javnosti Rijeka

145. Festival Opatija

146. Ustanova u kulturi »Dr. Ivan Kostrenčić«

147. Ustanova u kulturi Mihovil Kombol

148. Narodni muzej i galerija Novi Vinodolski

149. Narodna knjižnica Kostrena

150. Narodna knjižnica i čitaonica Delnice

151. Narodna knjižnica i čitaonica »Halubajska zora«

152. Narodna knjižnica i čitaonica Crikvenica

153. Narodna knjižnica i čitaonica Bribir

154. Narodna knjižnica Čabar

155. Narodna knjižnica Krk

156. Narodna knjižnica i čitaonica Novi Vinodolski

157. Gradska knjižnica i čitaonica Viktora Cara Emina u Opatiji

158. Narodna knjižnica i čitaonica Šmrika

159. Narodna knjižnica i čitaonica »Ivan Goran Kovačić« Vrbovsko

160. Gradska knjižnica Rijeka

161. Gradsko kazalište lutaka Rijeka

162. Filmski centar Rijeka

163. Gradski muzej Bakar

164. Narodna čitaonica Kostrena

165. Narodna čitaonica u Rijeci

166. Hrvatska čitaonica sela Kuti

167. Hrvatska čitaonica Draga

168. Ustanova u kulturi »Ivan Matetić Ronjgov«

169. Gradski muzej Senj

170. Centar za kulturu Crikvenica

171. Filharmonijsko dramska ustanova

172. Riječka filharmonija

173. Informativni centar, Hrvatski radio, Postaja Delnice

174. Plavi svijet – Institut za istraživanje i zaštitu mora

175. Institut za ljudska prava Novi Vinodolski

176. Ustanova za hitnu medicinsku pomoć Rijeka

177. Stomatološka poliklinika Medicinskog fakulteta u Rijeci

178. Zdravstvena ustanova Ljekarna Jadran

179. Dom zdravlja Primorsko-goranske županije

180. Dom zdravlja Senj

181. »Thalassotherapia« Opatija – specijalna bolnica za rehabilitaciju

182. »Thalssotherapia« Crikvenica – specijalna bolnica za rehabilitaciju

183. Centar za rehabilitaciju »Slava Raškaj«

184. Centar za socijalnu skrb Rijeka

185. Centar za socijalnu skrb Crikvenica

186. Centar za socijalnu skrb Krk

187. Centar za socijalnu skrb Cres-Lošinj

188. Centar za socijalnu skrb Opatija

189. Centar za socijalnu skrb Senj

190. Hrvatska obrtnička komora – Obrtnička komora Rijeka

191. »Rijekapromet« d.o.o

192. »Komunalac« d.o.o. Opatija

193. »Vrelo« d.o.o. Rab

194. »Komunalac« d.o.o. Delnice

195. »Liburnia Riviera hoteli« d.d. Opatija

196. »Ponikve« d.o.o. Krk

197. »Čistoća« d.o.o. Rijeka

198. »Vodogradnja« d.o.o. Rijeka

199. KD »Vodovod i kanalizacija« d.o.o. Rijeka

200. KD »Energo« d.o.o. Rijeka

201. KD »Kozala« Rijeka

202. JP Komunalac Senj

203. »Zračna luka« Rijeka d.o.o.

204. KD Kostrena

205. KD Fužine

206. »Bršjanovac« d.o.o. Kastav

207. KD Jelen d.o.o, Jelenje

208. KD Čavle d.o.o, Čavle

209. Vodovod i čistoća d.o.o. Cres-Mali Lošinj

210. KD Vodovod Žrnovnica, Novi vinodolski

211. Komunalac d.o.o. Vrbovsko

212. Industrijska zona d.o.o. Kukuljanovo

213. KD »Murvica« d.o.o. Crikvenica

214. Komunalac usluga d.o.o. Kraljevica

215. KD Ivanj d.o.o. Novi Vinodolski

216. KD Rab-invest, Rab

217. KD Autotrolej d.o.o. Rijeka

218. Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, Rijeka

219. Turistička zajednica Grada Kraljevice

220. Turistička zajednica Grada Kastva

221. Turistička zajednica Otoka Krka

222. Turistička zajednica Grada Vrbovskog

223. Turistička zajednica Grada Čabra

224. Turistička zajednica Grada Rijeke

225. Turistička zajednica Grada Senja

226. Turistička zajednica Grada Krka

227. Turistička zajednica Grada Novog Vinodolskog

228. Turistička zajednica Grada Cresa

229. Turistička zajednica Grada Delnice

230. Turistička zajednica Općine Baška

231. Turistička zajednica Općine Punat

232. Turistička zajednica Općine Omišalj-Njivice

233. Turistička zajednica Općine Vrbnik

234. Turistička zajednica Općine Lovran

235. Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke

236. Gradska vatrogasna zajednica Rijeke

237. Vatrogasna zajednica PGŽ

238. Centar za brdsko-planinsku poljoprivredu

239. Erste&Steiermarkische banka d.d.

240. Rijekacesta d.d. u stečaju

241. Ceste Rijeka d.o.o.

242. Metis d.d. Rijeka

243. Rapska plovidba d.d.

244. Lošinjska plovidba d.d.

245. Autotrans d.o.o.

246. Gradska tržnica d.d. Rijeka

247. Jadranka d.d. Mali Lošinj

248. HTP Imperijal d.d. Rab

249. Hotel Bonavia d.d. Rijeka

250. Benediktinski samostan u Krku

251. Srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj – Pravoslavni manastir Gomirje

252. Pravoslavno arhijerejsko namjesništvo plaščansko – crkva Sveti Nikola u Rijeci

253. Franjevački samostan Sveti Nikola

254. Red Svetoga Fortunata – provincija Hrvatska

255. Franjevački samostan Rijeka

256. Franjevački samostan Kampor – Rab

257. Hrvatski Crveni križ – Zajednica društava Crvenog križa PGŽ

258. Bedem ljubavi – Pokret majki za mir, Punat

259. Udruga građana »Škola mira« Mrkopalj

260. HKD – Međunarodni festival malih scena

261. Katedra čakavskog sabora Kostrena

262. Katedra čakavskog sabora Rab

263. Katedra čakavskog sabora Ljubo Pavešić Škrljevo

264. Katedra čakavskog sabora Općine Mošćenička Draga

265. Katedra čakavskog sabora Kornić

266. Katedra čakavskog sabora Cres-Lošinj

267. Katedra čakavskog sabora Novljansko kolo – Novi Vinodolski

268. Katedra čakavskog sabora Opatija

269. Katedra čakavskog sabora Grobinšćine Grobnik

270. Čakavska scena Rijeka

271. Kulturno-prosvjetno društvo »Istarska vila«

272. Hrvatsko kulturno društvo »Napredak« Rijeka

273. Zbor »Putokazi«

274. »Kastafsko kulturno leto«

275. Štovatelji spomeničke zbirke i knjižnice Mažuranić-Brlić-Ružić

276. Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Rijeka

277. Pjevački zbor »Jeka primorja« Rijeka

278. Skijaški savez Županije primorsko-goranske, Rijeka

279. Udruga »Rapski samostreličari«, Rab

280. Zbor atletskih sudaca Rijeka

281. ŽRK Zamet Rijeka

282. HNK Rijeka

283. NK »Orijent« Rijeka

284. Zajednica športova Primorsko-goranske županije

285. Savez školskih športskih klubova Primorsko-goranske županije

286. Vaterpolski savez Primorsko-goranske županije

287. Veslački savez za Istru i Hrvatsko primorje

288. Savez za športski ribolov na moru Županije primorsko-goranske

289. Lovački savez Primorsko-goranske županije

290. Košarkaški savez Primorsko-goranske županije

291. Udruga udovica hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata PGŽ

292. Zajednica udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata PGŽ

293. Savez antifašističkih boraca PGŽ

294. Zajednica udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata PGŽ

295. Savez udruga hrvatskih branitelja i dragovoljaca Domovinskog rata ZNG-91 Rijeka

296. Zajednica udruga Domovinskog rata PGŽ

297. Zajednica udruga umirovljenika PGŽ

298. Udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata

299. Udruga hrvatskih veterana Domovinskog rata PGŽ

300. Udruga slijepih PGŽ

301. Nacionalna zajednica Crnogoraca Rijeka

302. Bošnjačka nacionalna zajednica za PGŽ

303. Zajednica Srba Rijeka

304. Matica slovačka Rijeka

305. »Češka beseda« Rijeka

306. Židovska općina Rijeka

307. Udruga Zajednica Roma PGŽ – Romsko jedinstvo PGŽ

308. Zajednica Talijana Rijeka

309. Makedonsko kulturno društvo »Ilinden« Rijeka

310. Udruženje Roma Hrvatske

311. Demokratska zajednica Mađara Hrvatske – Udruga PGŽ

312. Zajednica Albanaca PGŽ

313. Savez energetičara PGŽ

314. Liberalni centar za demokraciju, ljudska prava i građanske slobode

315. Rapski pučki sabor

316. Stranka nove alternative- pokret zelenih

317. Treći hrvatski blok

318. Stranka pravične demokracije

319. Autonomna regionalna stranka Hrvatskog primorja, Gorskog kotara, otoka i Rijeke

320. Stranka potrošača

321. Primorsko-goranska stranka umirovljenika

322. Stranka nezavisne demokracije

323. Opatijski liberalni forum

U slučaju prijenosa svih ili pojedinih nadležnosti kategoriziranih stvaratelja na druge pravne ili fizičke osobe, njihova spajanja, ukidanja ili osnivanja drugih pravnih osoba radi obavljanja pojedinih poslova iz njihove nadležnosti ili istovrsnih poslova, pravne i fizičke osobe na koje su prenesene te nadležnosti, odnosno koje obavljaju takve poslove smatraju se razvrstanima u kategoriju u koju je razvrstan stvaratelj čiju djelatnost preuzimaju ili nastavljaju.

Ova se kategorizacija odnosi na gradivo svih službi, ispostava i drugih ustrojbenih jedinica kategoriziranih stvaratelja.

Klasa: 612-06/08-02/08

Urbroj: 0565-01-08-1

Zagreb, 3. srpnja 2008.

Predsjednik
Jozo Ivanović, v. r.