Odluka o razrješenju predsjednika i izboru predsjednice Odbora za pravosuđe Hrvatskoga sabora

NN 129/2008 (7.11.2008.), Odluka o razrješenju predsjednika i izboru predsjednice Odbora za pravosuđe Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

3689

Na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske i članka 74. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 24. listopada 2008. donio je

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I IZBORU PREDSJEDNICE ODBORA ZA PRAVOSUĐE HRVATSKOGA SABORA

I.

Razrješuje se predsjednik Odbora za pravosuđe Hrvatskoga sabora IVO GRBIĆ.

II.

Za predsjednicu Odbora za pravosuđe Hrvatskoga sabora bira se ANA LOVRIN.

Klasa: 021-13/08-03/80

Zagreb, 24. listopada 2008.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.