Odluka o odlikovanju Carla Spartaca Capogreca Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića

NN 129/2008 (7.11.2008.), Odluka o odlikovanju Carla Spartaca Capogreca Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

3694

Na temelju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95, 57/06 i 141/06), donosim

ODLUKU

kojom se odlikuje

Carlo Spartaco Capogreco

REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOM MARKA MARULIĆA

za osobite zasluge u upoznavanju povijesnih činjenica o fašističkim zločinima na prostoru Republike Hrvatske.

Klasa: 060-04/08-13/08

Urbroj: 71-05-04/2-08-1

Zagreb, 29. listopada 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.