Odluka o opozivu dr. sc. Maria Nobila s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Sloveniji

NN 130/2008 (10.11.2008.), Odluka o opozivu dr. sc. Maria Nobila s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Sloveniji

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

3726

Na temelju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: 080-02/08-02/411, urbroj: 50304/2-08-05 od 24. listopada 2008., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

O OPOZIVU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

dr. sc. MARIO NOBILO opoziva se s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Sloveniji, sa sjedištem u Ljubljani.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 31. listopada 2008. godine.

Klasa: 018-07/08-02/47

Urbroj: 71-05-03/1-08-4

Zagreb, 5. studenoga 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.