Odluka o postavljenju Borisa Velića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Indiji

NN 130/2008 (10.11.2008.), Odluka o postavljenju Borisa Velića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Indiji

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

3728

Na temelju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske Klasa: 080-02/08-01/426, Urbroj: 50304/2-08-05 od 24. listopada 2008., kojom je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postavljam BORISA VELIĆA za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Indiji, sa sjedištem u New Delhiju.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. studenoga 2008. godine.

Klasa: 018-07/08-02/45

Urbroj: 71-05-03/1-08-7

Zagreb, 5. studenoga 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.