Rješenje o utvrđivanju cijene osobne iskaznice za azilanta, iskaznice stranca pod supsidijarnom zaštitom te putne isprave za azilanta

NN 131/2008 (12.11.2008.), Rješenje o utvrđivanju cijene osobne iskaznice za azilanta, iskaznice stranca pod supsidijarnom zaštitom te putne isprave za azilanta

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

3750

Na temelju članka 46. stavka 3. Pravilnika o obrascima i zbirkama podataka u postupku azila (»Narodne novine«, broj 36/08. i 46/08. – ispr.), ministar unutarnjih poslova donosi

RJEŠENJE

O UTVRĐIVANJU CIJENE OSOBNE ISKAZNICE ZA AZILANTA, ISKAZNICE STRANCA POD SUPSIDIJARNOM ZAŠTITOM TE PUTNE ISPRAVE ZA AZILANTA

I.

Ovim Rješenjem utvrđuje se cijena obrazaca osobne iskaznice za azilanta, iskaznice stranca pod supsidijarnom zaštitom te putne isprave za azilanta.

II.

Cijena osobne iskaznice za azilanta iznosi 80,00 kuna.

Cijena iskaznice stranca pod supsidijarnom zaštitom iznosi 80,00 kuna.

Cijena putne isprave za azilanta iznosi 120,00 kuna.

III.

Novčana sredstva iz točke II. ovog Rješenja uplaćuju se u državni proračun na žiro-račun broj: 1001005-1863000160.

IV.

Danom stupanja na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o utvrđivanju cijene putne isprave azilanta i osobne iskaznice za azilanta, broj: 511-01-52-45008/04.

V.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-52-35357-08.

Zagreb, 6. studenoga 2008.

Ministar
Tomislav Karamarko, v. r.