Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi

NN 133/2008 (17.11.2008.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

3781

Na osnovi članka 19. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 16/02., 24/02. i 58/03.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 61. sjednici održanoj 29. listopada 2008. godine donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O UTVRĐIVANJU POPISA DIJAGNOSTIČKIH I TERAPIJSKIH POSTUPAKA U ZDRAVSTVENIM DJELATNOSTIMA – VREMENSKI I KADROVSKI NORMATIVI

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima – vremenski i kadrovski normativi (»Narodne novine« broj 15/92., 29/93., 65/93., 31/95., 73/99., 3/00., 18/00., 118/01., 44/02., 76/02., 85/02., 92/02., 130/02., 151/02., 11/03., 32/03., 43/03., 203/03., 30/05., 88/05., 136/06., 16/07., 40/07., 57/07., 80/07., 84/07., 98/07., 111/07. 130/07., 54/08. i 85/08. – u daljnjem tekstu: Odluka) u Popisu dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima – vremenski i kadrovski normativi koji je sastavni dio Odluke:

podaci upisani pod šiframa: 34403, 34406, 34408, 34409, 34410, 34411 i 34412, mijenjaju se i glase:

»

Šifra

Opis postupka

Djelatnici

Vrijeme

(min)

Ukupno

bodovi

34403

CT mozga nativno

1 liječnik spec.

1 ing. med. rad.

40

40

17, 84

34406

CT srednjeg uha i temporalne kosti nativno

1 liječnik spec.

1 ing. med. rad.

40

40

17, 84

34408

CT paranazalnih sinusa nativno

1 liječnik spec.

1 ing. med. rad.

40

40

17, 84

34409

CT mekih tkiva vrata (uključuje grkljan, ždrijelo, žlijezde slinovnice, gornji dio jednjaka) nativno

1 liječnik spec.

1 ing. med. rad.

40

40

17, 84

34410

CT cervikalne kralježnice nativno

1 liječnik spec.

1 ing. med. rad.

40

40

17, 84

34411

CT torakalne kralježnice nativno

1 liječnik spec.

1 ing. med. rad.

40

40

17, 84

34412

CT lumbosakralne kralježnice nativno

1 liječnik spec.

1 ing. med. rad.

40

40

17, 84

«

iza šifre 34412 dodaju se nove šifre sa sljedećim podacima:

»

Šifra

Opis postupka

Djelatnici

Vrijeme

(min)

Ukupno

bodovi

34413

CT torakalne kralježnice s intravenskim kontrastom

1 liječnik spec.

1 ing. med. rad.

80

80

35,68

34414

CT lumbosakralne kralježnice s intravenskim kontrastom

1 liječnik spec.

1 ing. med. rad.

80

80

35,68

«

iza šifre 34415 dodaju se nove šifre sa sljedećim podacima:

»

Šifra

Opis postupka

Djelatnici

Vrijeme

(min)

Ukupno

bodovi

34416

CT jednog velikog zgloba ili jednog segmenta ekstremiteta s intravenskim kontrastom

1 liječnik spec.

1 ing. med. rad.

80

80

35,68

34417

CT jedne šake ili jednog stopala s intravenskim kontrastom

1 liječnik spec.

1 ing. med. rad.

80

80

35,68

34418

CT toraksa, abdomena i zdjelice nativno

1 liječnik spec.

1 ing. med. rad.

40

40

17,84

34419

CT toraksa i abdomena s per os kontrastom

1 liječnik spec.

1 ing. med. rad.

80

80

35,68

«

podaci upisani pod šifrom 34420, mijenjaju se i glase:

»

Šifra

Opis postupka

Djelatnici

Vrijeme

(min)

Ukupno

bodovi

34420

CT prsnoga koša (uključuje kosti, stijenku prsnog koša, pluća, medijastinum, pleuru) nativno

1 liječnik spec.

1 ing. med. rad.

40

40

17, 84

«

iza šifre 34423 dodaju se nove šifre sa sljedećim podacima:

»

Šifra

Opis postupka

Djelatnici

Vrijeme

(min)

Ukupno

bodovi

34424

CT toraksa i abdomena nativno

1 liječnik spec.

1 ing. med. rad.

40

40

17, 84

34425

CT abdomena s per os kontrastom

1 liječnik spec.

1 ing. med. rad.

80

80

35,68

34426

CT zdjelice s per os kontrastom

1 liječnik spec.

1 ing. med. rad.

80

80

35,68

34427

CT mozga s intravenskim kontrastom

1 liječnik spec.

1 ing. med. rad.

80

80

35,68

34428

CT paranazalnih sinusa s intravenskim kontrastom

1 liječnik spec.

1 ing. med. rad.

80

80

35,68

34429

CT orbita s intravenskim kontrastom

1 liječnik spec.

1 ing. med. rad.

80

80

35,68

«

podaci upisani pod šifrom 34430 mijenjaju se i glase:

»

Šifra

Opis postupka

Djelatnici

Vrijeme

(min)

Ukupno

bodovi

34430

CT abdomena (uključuje područje od ošita do ilijačnog grebena) nativno

1 liječnik spec.

1 ing. med. rad.

40

40

17, 84

«

iza šifre 34437 dodaju se nove šifre sa sljedećim podacima:

»

Šifra

Opis postupka

Djelatnici

Vrijeme

(min)

Ukupno

bodovi

34438

CT abdomena i zdjelice s per os kontrastom

1 liječnik spec.

1 ing. med. rad.

80

80

35,68

34439

CT toraksa, abdomena i zdjelice s per os kontrastom

1 liječnik spec.

1 ing. med. rad.

80

80

35,68

«

podaci upisani pod šifrom: 34440, 34450, 34451 i 34452, mijenjaju se i glase:

»

Šifra

Opis postupka

Djelatnici

Vrijeme

(min)

Ukupno

bodovi

34440

CT zdjelice (uključuje kosti, područje između ilijačnog grebena i pubične simfize, meka tkiva) nativno

1 liječnik spec.

1 ing. med. rad.

40

40

17, 84

34450

CT jednog segmenta ekstremiteta nativno

1 liječnik spec.

1 ing. med. rad.

40

40

17, 84

34451

CT jednog velikog zgloba nativno

1 liječnik spec.

1 ing. med. rad.

40

40

17, 84

34452

CT šake ili stopala nativno

1 liječnik spec.

1 ing. med. rad.

40

40

17, 84

«

iza šifre 34452 dodaje se nova šifra sa sljedećim podacima:

»

Šifra

Opis postupka

Djelatnici

Vrijeme

(min)

Ukupno

bodovi

34453

CT piramida s intravenskim kontrastom

1 liječnik spec.

1 ing. med. rad.

80

80

35,68

«

iza šifre 34455 dodaju se nove šifre sa sljedećim podacima:

»

Šifra

Opis postupka

Djelatnici

Vrijeme

(min)

Ukupno

bodovi

34456

CT abdomena i zdjelice nativno

1 liječnik spec.

1 ing. med. rad.

40

40

17, 84

34457

CT toraksa s per os kontrastom

1 liječnik spec.

1 ing. med. rad.

80

80

35,68

«

iza šifre 34477 dodaju se nove šifre sa sljedećim podacima:

»

Šifra

Opis postupka

Djelatnici

Vrijeme

(min)

Ukupno

bodovi

34478

CT mekih tkiva vrata (uključuje grkljan, ždrijelo, žlijezde slinovnice, gornji dio jednjaka) s intravenskim kontrastom

1 liječnik spec.

1 ing. med. rad.

80

80

35,68

34479

CT cervikalne kralježnice s intravenskim kontrastom

1 liječnik spec.

1 ing. med. rad.

80

80

35,68

«

podaci upisani pod šifrom 34488 mijenjaju se i glase:

»

Šifra

Opis postupka

Djelatnici

Vrijeme

(min)

Ukupno

bodovi

34488

CT orbita nativno

1 liječnik spec.

1 ing. med. rad.

40

40

17,84

«

iza šifre 34488 dodaju se nove šifre sa sljedećim podacima:

»

Šifra

Opis postupka

Djelatnici

Vrijeme

(min)

Ukupno

bodovi

34491

CT zdjelice s intravenskim kontrastom

1 liječnik spec.

1 ing. med. rad.

80

80

35,68

34492

CT toraksa i abdomena s intravenskim kontrastom

1 liječnik spec.

1 ing. med. rad.

80

80

35,68

34493

CT abdomena i zdjelice s intravenskim kontrastom

1 liječnik spec.

1 ing. med. rad.

80

80

35,68

34494

CT toraksa, abdomena i zdjelice s intravenskim kontrastom

1 liječnik spec.

1 ing. med. rad.

80

80

35,68

34495

CT angiografija toraksa, abdomena i zdjelice

1 liječnik spec.

1 ing. med. rad.

80

80

35,68

34496

CT toraksa s intravenskim kontrastom

1 liječnik spec.

1 ing. med. rad.

80

80

35,68

34497

CT abdomena s intravenskim kontrastom

1 liječnik spec.

1 ing. med. rad.

80

80

35,68

«

podaci upisani pod šiframa: 34510, 34512, 34540, 34543, 34546, 34547, 34551, 34560, 34566, 34568, 34573, 34574, 34575, 34599, 34602, 34605, 34611, 34620, 34622, 34624 i 34629, mijenjaju se i glase:

»

Šifra

Opis postupka

Djelatnici

Vrijeme

(min)

Ukupno

bodovi

34510

MR mozga i angiografija mozga s intravenskim kontrastom

1 liječnik spec.

1 ing. med. rad.

80

80

35,68

34512

MR vrata i angiografija vrata s intravenskim kontrastom

1 liječnik spec.

1 ing. med. rad.

80

80

35,68

34540

MR gležnja

1 liječnik spec.

1 ing. med. rad.

40

40

17, 84

34543

MR stopala ili šake

1 liječnik spec.

1 ing. med. rad.

40

40

17, 84

34546

MR organa gornjeg abdomena nativno

1 liječnik spec.

1 ing. med. rad.

40

40

17, 84

34547

MR jetre s MRCP-om

1 liječnik spec.

1 ing. med. rad.

40

40

17, 84

34551

MR jednog organa sa spektroskopijom

1 liječnik spec.

1 ing. med. rad.

40

40

17, 84

34560

MR kolangiopankreatografija (za MR uređaj snage 3T)

1 liječnik spec.

1 ing. med. rad.

220

160

89,36

34566

MR volumetrija organa (za MR uređaj snage 3T)

1 liječnik spec.

1 ing. med. rad.

220

160

89,36

34568

MR angiografija gornjih ekstremiteta (za MR uređaj snage 3T)

1 liječnik spec.

1 ing. fizike

1 ing. med. rad.

280

60

280

136,88

34573

MR angiografija donjih ekstremiteta (za MR uređaj snage 3T)

1 liječnik spec.

1 ing. fizike

1 ing. med. rad.

280

60

280

136,88

34574

MR urografija (za MR uređaj snage 3T)

1 liječnik spec.

1 ing. fizike

1 ing. med. rad.

240

60

240

119,04

34575

MR kolonografija s enteroklizom (za MR uređaj snage 3T)

1 liječnik spec.

1 ing. fizike

1 ing. med. rad.

240

60

240

119,04

34599

Funkcionalno mjerenje protoka likvora (za MR uređaj snage 3T)

1 liječnik spec.

1 ing. fizike

1 ing. med. rad.

180

180

30

94,38

34602

MR spektroskopija jetre – SVS ili CSI tehnika (za MR uređaj snage 3T)

1 liječnik spec.

1 ing. fizike

1 ing. med. rad.

280

60

240

131,04

34605

MR spektroskopija prostate – SVS ili CSI tehnika (za MR uređaj snage 3T)

1 liječnik spec.

1 ing. fizike

1 ing. med. rad.

280

60

240

131,04

34611

MR spektroskopija srca – SVS ili CSI tehnika (za MR uređaj snage 3T)

1 liječnik spec.

1 ing. fizike

1 ing. med. rad.

280

60

240

131,04

34620

MR dojke nativno

1 liječnik spec.

1 ing. med. rad.

40

40

17, 84

34622

MR urografija nativno

1 liječnik spec.

1 ing. med. rad.

40

40

17, 84

34624

MR aortografija ili kavografija

1 liječnik spec.

1 ing. med. rad.

40

40

17, 84

34629

MR angiografija tijela ili ekstremiteta s intravenskim kontrastom

1 liječnik spec.

1 ing. med. rad.

80

80

35,68

«

iza šifre 34636 dodaju se nove šifre sa sljedećim podacima:

»

Šifra

Opis postupka

Djelatnici

Vrijeme

(min)

Ukupno

bodovi

34654

MR mozga i angiografija mozga TOF

1 liječnik spec.

1 ing. med. rad.

80

80

35,68

34655

MR vrata i angiografija vrata TOF

1 liječnik spec.

1 ing. med. rad.

80

80

35,68

34656

MR organa zdjelice nativno

1 liječnik spec.

1 ing. med. rad.

40

40

17, 84

34657

MR mozga s intravenskim kontrastom

1 liječnik spec.

1 ing. med. rad.

80

80

35,68

34658

MR orbita s intravenskim kontrastom

1 liječnik spec.

1 ing. med. rad.

80

80

35,68

34659

MR temporalne kosti s intravenskim kontrastom

1 liječnik spec.

1 ing. med. rad.

80

80

35,68

34660

MR paranazalnih sinusa s intravenskim kontrastom

1 liječnik spec.

1 ing. med. rad.

80

80

35,68

34661

MR vrata s intravenskim kontrastom

1 liječnik spec.

1 ing. med. rad.

80

80

35,68

34662

MR cervikalne kralježnice s intravenskim kontrastom

1 liječnik spec.

1 ing. med. rad.

80

80

35,68

34663

MR torakalne kralježnice s intravenskim kontrastom

1 liječnik spec.

1 ing. med. rad.

80

80

35,68

34664

MR lumbosakralne kralježnice s intravenskim kontrastom

1 liječnik spec.

1 ing. med. rad.

80

80

35,68

34665

MR jednog velikog zgloba s intravenskim kontrastom

1 liječnik spec.

1 ing. med. rad.

80

80

35,68

34666

MR šake ili stopala s intravenskim kontrastom

1 liječnik spec.

1 ing. med. rad.

80

80

35,68

34667

MR mekih tkiva s intravenskim kontrastom

1 liječnik spec.

1 ing. med. rad.

80

80

35,68

34668

MR toraksa ili medijastinuma s intravenskim kontrastom

1 liječnik spec.

1 ing. med. rad.

80

80

35,68

34669

MR jetre s intravenskim kontrastom

1 liječnik spec.

1 ing. med. rad.

80

80

35,68

34670

MR dojke s intravenskim kontrastom

1 liječnik spec.

1 ing. med. rad.

80

80

35,68

34671

MR organa gornjeg abdomena s intravenskim kontrastom

1 liječnik spec.

1 ing. med. rad.

80

80

35,68

34672

MR organa zdjelice s intravenskim kontrastom

1 liječnik spec.

1 ing. med. rad.

80

80

35,68

34673

MR urografija s intravenskim kontrastom

1 liječnik spec.

1 ing. med. rad.

80

80

35,68

«

iza šifre 50378 dodaju se nove šifre sa sljedećim podacima:

»

Šifra

Opis postupka

Djelatnici

Vrijeme

(min)

Ukupno

bodovi

50380

Perkutana laserska dekompresija intervertebralnog diska

2 liječnika spec.

1 srednja med. sestra

50

50

36,00

50381

IN-SPACE – ugradnja intraspinoznog distraktora (perkutano minimalno invazivni pristup)

2 liječnika spec.

1 srednja med. sestra

50

50

36,00

«

podaci upisani pod šiframa 52310, 52311, 52376 i 52377, mijenjaju se i glase:

»

Šifra

Opis postupka

Djelatnici

Vrijeme

(min)

Ukupno

bodovi

52310

Alveotomija zuba. Uključuje ekskohleaciju granulacija i razvojnih (folikularnih) cista veličine do 3 cm uz zub, zaglađivanje koštanih neravnina alveole nastalih tijekom operativnog zahvata i kirurško liječenje postekstrakcijskih komplikacija

1 liječnik spec.

1 srednja med. sestra

65

75

28,95

52311

Alveotomija zaostalog korijena. Uključuje ekskohleaciju granulacija, zaglađivanje koštanih neravnina alveole nastalih tijekom operativnog zahvata i kirurško liječenje postekstrakcijskih komplikacija.

1 liječnik spec.

1 srednja med. sestra

35

45

16,17

52376

Apikotomija jednokorijenskog ili višekorijenskog zuba bez prethodne opskrbe korijenskog kanala. Uključuje ekskohleaciju periapikalnog granulacijskog tkiva i kirurško liječenje postoperativnih komplikacija.

1 liječnik spec.

1 srednja med. sestra

35

45

16,17

52377

Apikotomija jednokorijenskog ili višekorijenskog zuba s intraoperativnim ili retrogradnim punjenjem korijenskog kanala. Uključuje ekskohleaciju periapikalnog granulacijskog tkiva i kirurško liječenje postoperativnih komplikacija.

1 liječnik spec.

1 srednja med. sestra

65

75

28,95

«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/08-01/247

Urbroj: 338-01-01-08-1

Zagreb, 29. listopada 2008.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prim. Stjepan Bačić, dr. med., v. r.