Pravilnik o načinu, programu, provedbi stručnog osposobljavanja i provjere znanja sigurnosnog savjetnika

NN 135/2008 (21.11.2008.), Pravilnik o načinu, programu, provedbi stručnog osposobljavanja i provjere znanja sigurnosnog savjetnika

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

3829

Na temelju članka 30. stavak 1. Zakona o prijevozu opasnih tvari (»Narodne novine« broj 79/07), ministar mora, prometa i infrastrukture uz suglasnost s ministrom znanosti, obrazovanja i športa donosi

PRAVILNIK

O NAČINU, PROGRAMU, PROVEDBI STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I PROVJERE ZNANJA SIGURNOSNOG SAVJETNIKA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način, program, provedba i provjera stručne osposobljenosti sigurnosnog savjetnika za prijevoz opasnih tvari u cestovnom, željezničkom prometu i prometu unutarnjim plovnim putovima (u daljnjem tekstu: savjetnik).

Članak 2.

Savjetnici se stručno osposobljavaju prema odredbama ugovora iz članka 3. stavak 1., 2. i/ili 3. Zakona o prijevozu opasnih tvari (u daljnjem tekstu: Zakona), prema grani prometa i načinu i programu provedbe stručnog osposobljavanja koji je rješenjem odobren ustanovi za provedbu stručnog osposobljavanja prema posebnom pravilniku.

Članak 3.

Savjetnik mora imati najmanje 21 godinu starosti.

Članak 4.

Savjetnici po završetku stručnog osposobljavanja pristupaju provjeri znanja prema odredbama ugovora iz članka 3. stavak 1., 2. i/ili 3. Zakona i prema posebnom pravilniku.

Članak 5.

Savjetnici iz članka 2. ovog Pravilnika tečaju obnove znanja i provjeri znanja mogu pristupiti najmanje u rokovima navedenim u ugovorima iz članka 3. stavak 1., 2. i/ili 3. Zakona i prema posebnom Pravilniku.

Članak 6.

Pojedinom stručnom osposobljavanju ne smije prisustvovati više od 25 kandidata za savjetnika.

Članak 7.

Predavači tijekom stručnog osposobljavanja vode dnevnik o izvođenju nastave za svaki tečaj prema programu stručnog osposobljavanja te ga čuvaju prema rokovima važećih propisa.

Članak 8.

Iznos naknade osposobljavanja, naknade izdavanja Uvjerenja o stručnoj osposobljenosti sigurnosnog savjetnika za prijevoz opasnih tvari i naknade članova Ispitnog povjerenstava za provjeru znanja utvrđuje Ministar nadležan za promet.

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sigurnosnom savjetniku (»Narodne novine«, broj 144/05).

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/08-02/47

Urbroj: 530-07-08-01

Zagreb, 30. listopada 2008.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.