Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obveznom označavanju i registraciji ovaca i koza

NN 135/2008 (21.11.2008.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obveznom označavanju i registraciji ovaca i koza

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

3834

Na temelju članka 35. stavka 9. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07) te članka 4. stavka 3. Zakona o stočarstvu (»Narodne novine«, broj 70/97, 36/98, 151/03 i 132/06), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O OBVEZNOM OZNAČAVANJU I REGISTRACIJI OVACA I KOZA

Članak l.

U Pravilniku o obveznom označavanju i registraciji ovaca i koza (»Narodne novine«, broj 111/07) u članku 19. stavku 1. datum: »30. listopada 2008.« zamjenjuje se datumom: »30. lipnja 2009.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/07-01/98

Urbroj: 525-01-08-3

Zagreb, 31. listopada 2008.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.