Rješenje o dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara

NN 135/2008 (21.11.2008.), Rješenje o dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

3835

Na temelju članka 61. stavka 2. a u vezi s člankom 23. stavkom 2. Zakona o privatnoj zaštiti (»Narodne novine« br.68/03), ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

RJEŠENJE

O DOPUNI RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ZDRAVSTVENIH USTANOVA I SPECIJALISTA MEDICINE RADA U PRIVATNOJ PRAKSI ZA UTVRĐIVANJE OPĆE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ČUVARA I OPĆE I POSEBNE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ZAŠTITARA

I.

U Rješenju o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara (»Narodne novine« br. 159/03, 179/03, 95/04, 179/04, 113/05, 130/05, 05/06, 45/06, 78/06, 98/06, 113/06, 45/07, 77/07, 116/07, 126/07 i 133/07, 15/08, 29/08, 45/08, 90/08)) u točki I. iza rednog broja 53. dodaju se redni brojevi koji glase:

»54. Poliklinika Pablo za dermatologiju, ginekologiju, oftalmologiju i medicinu rada, Solin, Matoševa 10,

55. Poliklinika za neurologiju, psihijatriju, medicinu rada i sporta i internu medicinu »Kocijan Hercigonja« Zagreb, Lipovečka 17

56. Poliklinika Sunce, Zagreb, Trnjanjska 108 – podružnica Split, Poljička cesta 32/I«

– a u točki II. iza rednog broja 69. dodaju se redni brojevi koji glase

»70. Specijalistička ordinacija medicine rada mr. sc. Zdravka Eremić – Heitzler, dr. med., spec. medicine rada, Zagreb, Runjaninova 4

71. Stomatološka ordinacija Eduard Rabak, dr. stom. i specijalistička ordinacija za medicinu rada Ante Kandžija dr. med. spec. medicine rada, Pula, 43. Istarske divizije 101;

72. Ordinacija medicine rada Đuro Ambrušić, dr. med., spec. medicine rada, Vinkovci, Kralja Zvonimira 53«.

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-500-01/03-06/1

Urbroj: 534-05-1-1/3-08-34

Zagreb, 12. studenoga 2008.

Ministar
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.