Odluka o povlačenju iz optjecaja novčanica od 50, 100 i 200 kuna s datumom izdanja 31. listopada 1993.

NN 135/2008 (21.11.2008.), Odluka o povlačenju iz optjecaja novčanica od 50, 100 i 200 kuna s datumom izdanja 31. listopada 1993.

HRVATSKA NARODNA BANKA

3837

Na temelju članka 27. i članka 42. stavka 3. točke 14. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 12. studenoga 2008. donio je

ODLUKU

O POVLAČENJU IZ OPTJECAJA NOVČANICA OD 50, 100 I 200 KUNA S DATUMOM IZDANJA 31. LISTOPADA 1993.

1. Hrvatska narodna banka će od 1. prosinca 2008. do zaključno 31. prosinca 2009. povući iz optjecaja novčanice od 50, 100 i 200 kuna s datumom izdanja 31. listopada 1993.

2. Novčanice iz točke 1. ove odluke prestat će biti zakonsko sredstvo plaćanja 1. siječnja 2010.

3. Hrvatska narodna banka obavljat će od 1. siječnja 2010., bez vremenskog ograničenja, zamjenu novčanica koje će na temelju točke 2. ove odluke prestati biti zakonsko sredstvo plaćanja.

4. Ova odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 720/2008.

Zagreb, 12. studenoga 2008.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Hrvatske narodne banke
dr. sc. Željko Rohatinski, v. r.