Odluka o postavljenju dr. sc. Zlatka Kramarića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Kosovo

NN 139/2008 (3.12.2008.), Odluka o postavljenju dr. sc. Zlatka Kramarića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Kosovo

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

3892

Na temelju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske, klasa: 080-02/08-01/543, urbroj: 50304/2-08-05 od 24. studenoga 2008., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postavljam dr. sc. ZLATKA KRAMARIĆA za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Kosovo, sa sjedištem u Prištini.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/08-02/51

Urbroj: 71-05-03/1-08-8

Zagreb, 27. studenoga 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.