Odluka o opozivu Filipa Vučka s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Španjolskoj, Kneževini Andori i Republici Kubi

NN 142/2008 (10.12.2008.), Odluka o opozivu Filipa Vučka s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Španjolskoj, Kneževini Andori i Republici Kubi

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

3928

Na temelju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke Vlade Republike Hrvatske o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: 080-02/08-02/311, urbroj: 50304/2-08-05 od 24. studenoga 2008. kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

O OPOZIVU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

FILIP VUČAK opoziva se s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Španjolskoj, sa sjedištem u Madridu, dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kneževini Andori, sa sjedištem u Madridu i dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Kubi, sa sjedištem u Madridu.

Ova Odluka stupa na snagu 31. prosinca 2008. godine.

Klasa: 018-07/08-02/09
Urbroj: 71-05-03/1-08-4
Zagreb, 3. prosinca 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.