Odluka o opozivu dr. sc. Josipa Vrbošića s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini

NN 142/2008 (10.12.2008.), Odluka o opozivu dr. sc. Josipa Vrbošića s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

3933

Na temelju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke Vlade Republike Hrvatske o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: 080-02/08-02/348, urbroj: 50304/2-08-05 od 16. listopada 2008. kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

O OPOZIVU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

Dr. sc. JOSIP VRBOŠIĆ opoziva se s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini, sa sjedištem u Sarajevu.

Ova Odluka stupa na snagu 15. prosinca 2008. godine.

Klasa: 018-07/08-02/41
Urbroj: 71-05-03/1-08-4
Zagreb, 4. prosinca 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.