Odluka o opozivu mr. sc. Frane Krnića s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Nizozemskoj i dužnosti stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri Organizaciji za zabranu kemijskog oružja (OPCW)

NN 142/2008 (10.12.2008.), Odluka o opozivu mr. sc. Frane Krnića s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Nizozemskoj i dužnosti stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri Organizaciji za zabranu kemijskog oružja (OPCW)

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

3939

Na temelju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke Vlade Republike Hrvatske o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: 080-02/08-02/314, urbroj: 50304/2-08-05 od 2. prosinca 2008., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

O OPOZIVU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

mr. sc. FRANE KRNIĆ opoziva se s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Nizozemskoj, sa sjedištem u Den Haagu i dužnosti stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri Organizaciji za zabranu kemijskog oružja (OPCW), sa sjedištem u Den Haagu.

Ova Odluka stupa na snagu 15. siječnja 2009. godine.

Klasa: 018-07/08-02/13

Urbroj: 71-05-03/1-08-4

Zagreb, 5. prosinca 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.