Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o popisu pošiljaka koje podliježu veterinarskom pregledu u prometu preko granice Republike Hrvatske

NN 142/2008 (10.12.2008.), Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o popisu pošiljaka koje podliježu veterinarskom pregledu u prometu preko granice Republike Hrvatske

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

3954

Na temelju članka 72. stavka 1. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O POPISU POŠILJAKA KOJE PODLIJEŽU VETERINARSKOM PREGLEDU U PROMETU PREKO GRANICE REPUBLIKE HRVATSKE

Članak l.

U Pravilniku o popisu pošiljka koje podliježu veterinarskom pregledu u prometu preko granice Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 97/07) u članku 6. stavku 1. točki (a) alineja prva mijenja se i glasi: »trajni na sobnoj temperaturi ili su tijekom proizvodnje bili podvrgnuti kuhanju ili toplinskoj obradi na način da je bilo koji sirovi proizvod u njihovom sastavu denaturiran«.

Stavak 2. mijenja se i glasi: »Svi mješoviti proizvodi koji sadrže mliječnu komponentu ne podliježu veterinarskom pregledu ukoliko su dobiveni i prerađeni na način propisan za države navedene u Prilogu III. ovoga Pravilnika.«

Članak 2.

U tablici Priloga I. Poglavlje 19. mijenja se i glasi

Poglavlje 19. PROIZVODI NA OSNOVI ŽITARICA, BRAŠNA, ŠKROBA ILI MLIJEKA; SLASTIČARSKI PROIZVODI

Ovo poglavlje ne obuhvaća, osim u slučaju punjenih proizvoda iz tarifnog broja 1902, prehrambene proizvode s masenim udjelom kobasica, mesa, mesnih iznutrica, krvi, riba ili rakova, mekušaca ili ostalih vodenih beskralježnjaka, ili bilo koje kombinacije ovih proizvoda većim od 20% (poglavlje 16).

Ovo poglavlje uključuje mješovite proizvode koji sadrže prerađene proizvode životinjskog podrijetla.

Sladni ekstrakt; prehrambeni proizvodi od brašna, prekrupe, krupice, škroba i sladnog ekstrakta, bez kakaa ili s masenim udjelom kakaa manjim od 40 % računato na potpuno odmašćenu osnovu, što nisu spomenuti, niti uključeni na drugom mjestu; prehrambeni proizvodi od roba iz tarifnih brojeva 0401 do 0404 bez kakaa ili s masenim udjelom manjim od 5 % računato na potpuno odmašćenu osnovu, što nisu spomenuti ili uključeni na drugom mjestu.

Kulinarski pripravci uključeni su pod Poglavljima 16. i 21.

Tjestenina, kuhana ili nekuhana ili punjena (mesom ili drugim tvarima) ili drukčije pripremljena, kao što su špageti, makaroni, rezanci, lazanje, njoki, ravioli, kaneloni, kuskus, pripremljeni ili nepripremljeni.

Uključuje kuhane ili prethodno kuhane kulinarske pripravke koji sadrže proizvode životinjskoga podrijetla.

S masenim udjelom riba,

rakova, mekušaca ili ostalih

vodenih beskralješnjaka

većim od 20%

Svi

S masenim udjelom kobasica i sličnih proizvoda od mesa i drugih klaoničkih proizvoda bilo koje vrste, uključujući masnoće bilo koje vrste ili podrijetla, većim od 20%

Svi

Kuhani.

Svi

Ostali [ostala punjena tjestenina, nekuhana]

Svi

Pekarski slastičarski proizvodi

Uključuje pripravke koji sadrže meso.

Članak 3.

U tablici Priloga I. Poglavlje 42. mijenja se i glasi:

Poglavlje 42.: PROIZVODI OD KOŽE; SEDLARSKI I REMENARSKI PROIZVODI; PREDMETI ZA PUTOVANJE, RUČNE TORBE I SLIČNI SPREMNICI; PROIZVODI OD ŽIVOTINJSKIH CRIJEVA I ŽLIJEZDA (OSIM OD DUDOVOG SVILCA)

1. Ovo Poglavlje ne obuhvaća (između ostalih proizvoda) sljedeće proizvode od veterinarskog značaja:

(a) sterilni kirurški konac ili slične materijale za šavove (tarifni broj 3006);

(b) žice, kožu za bubnjeve i slično, ili druge dijelove muzičkih instrumenata (tarifni broj 9209).

4205 00 00

Ostali predmeti od kože ili imitacije kože.

Uključuje materijal za proizvodnju pseće hrane.

Ex 4206

Proizvodi crijeva (osim proizvoda žlijezda dudovog svilca) od seroze crijeva, mjehura ili od tetiva.

Uključuje i materijal za proizvodnju pseće hrane.

Članak 4.

U Prilogu II. trinaestom retku riječi: »i mesne juhe« brišu se:

Članak 5.

Iza Priloga II. dodaje se Prilog III. koji glasi:

1. Republika Hrvatska odobrava uvoz sirovog mlijeka i proizvoda dobivenih od sirovog mlijeka iz država za to odobrenih u stupcu A tablice iz ovoga Priloga.

2. Republika Hrvatska odobrava uvoz mlijeka i proizvoda od mlijeka koji su bili podvrgnuti:

— toplinskoj obradi zagrijavanja učinka najmanje jednakog onom postignutom procesom pasterizacije od najmanje 72 °C kroz 15 sekundi; i

— dovoljnoj da osigura negativnu reakciju na test za fosfatazu, iz država za to odobrenih u stupcu B u tablici iz ovog Priloga za koje ne postoji opasnost od slinavke i šapa.

3. Republika Hrvatska će odobriti uvoz mlijeka i proizvoda od mlijeka koji su bili podvrgnuti:

(a) postupku sterilizacije, kako bi se postigla F0 vrijednost tri ili više; ili

(b) obradi ultra visokom temperaturom (UHT) od 132 °C kroz najmanje jednu sekundu; ili

(c) kratkotrajnoj pasterizaciji na visokoj temperaturi od 72 °C kroz najmanje 15 sekundi ili učinku jednakom pasterizaciji postižući negativnu reakciju na test za fosfatazu (HTST) primijenjenoj dva puta na mlijeko s pH jednakim ili iznad 7,0; ili

(d) HTST obradi mlijeka s pH ispod 7,0; ili

(e) HTST obradi kombiniranoj s drugim fizičkim tretmanom sa:

– bilo snižavanjem pH ispod 6 kroz jedan sat, ili

– dodatnom zagrijavanju na 72 °C ili više, kombiniranom sa sušenjem,

iz država za to odobrenih u stupcu C u tablici u ovom Prilogu kod kojih postoji opasnost od slinavke i šapa. Proizvodi od mlijeka moraju ili biti podvrgnuti jednom od gore navedenih postupaka obrade ili biti proizvedeni od mlijeka obrađenog u skladu s gore propisanim načinima obrade.

‘+’: Država je odobrena

‘0’: Država nije odobrena

ISO kod
države

Ime države

Stupac A

Stupac B

Stupac C

AD

Andora

+

+

+

AL 0 0

Albanija

0

0

+

AN

Antilli

0

0

+

AR

Argentina

0

0

+

AU

Australija

+

+

+

BR

Brazil

0

0

+

BW

Bocvana

0

0

+

BY

Bjelorusija

0

0

+

BZ

Belize

0

0

+

BA0

Bosna i Hercegovina

0

0

+

CA

Kanada

+

+

+

CH

Švicarska

+

+

+

CL

Čile

0

+

+

CN

Kina

0

0

+

CO

Kolumbija

0

0

+

CR

Kosta Rika

0

0

+

CU

Kuba

0

0

+

DZ

Alžir

0

0

+

ET

Etiopija

0

0

+

GL

Grenland

0

+

+

GT

Gvatemala

0

0

+

HK

Hong Kong

0

0

+

HN

Honduras

0

0

+

IL

Izrael

0

0

+

IN

Indija

0

0

+

IS

Island

+

+

+

KE

Kenija

0

0

+

MA

Maroko

0

0

+

MG

Madagaskar

0

0

+

MK

Makedonija

0

+

+

MR

Mauritanija

0

0

+

MU

Mauricijus

0

0

+

MX

Meksiko

0

0

+

NA

Namibija

0

0

+

NI

Nikaragva

0

0

+

NZ

Novi Zeland

+

+

+

PA

Panama

0

0

+

PY

Paragvaj

0

0

+

RS

Srbija

0

+

+

RU

Rusija

0

0

+

SG

Singapur

0

0

+

SV

Salvador

0

0

+

SZ

Svazi

0

0

+

TH

Tajland

0

0

+

TN

Tunis

0

0

+

TR

Turska

0

0

+

UA

Ukrajina

0

0

+

US

Sjedinjene Američke Države

+

+

+

UY

Urugvaj

0

0

+

ZA

Južna Afrika

0

0

+

ZW

Zimbabve

0

0

+

Države članice Europske unije

+

+

+

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/08-01/3

Urbroj: 525-1-08-1

Zagreb, 7. studenoga 2008.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.