Mreža ugovornih subjekata medicine rada

NN 142/2008 (10.12.2008.), Mreža ugovornih subjekata medicine rada

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZAŠTITE ZDRAVLJA NA RADU

3958

Na temelju članka 12. stavka 7. Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu (»Narodne novine« broj 85/06. i 67/08.) i članka 25. stavka 1. točke 4. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu (»Narodne novine« broj 90/07. i 112/07.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu na 20. sjednici održanoj 28. studenog 2008. godine, uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo, donijelo je

MREŽU

UGOVORNIH SUBJEKATA MEDICINE RADA

UVODNE ODREDBE

I.

Ovom Mrežom ugovornih subjekata medicine rada (u daljnjem tekstu: Mreža) određuje se potreban broj zdravstvenih ustanova, trgovačkih društava koja u svom sastavu imaju djelatnost medicine rada te specijalista medicine rada u privatnoj praksi kao i potreban broj ostalih subjekata za provođenje mjera za sprečavanje ozljeda na radu te mjera za sprečavanje i otkrivanje profesionalnih bolesti sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i provedbenim propisima donesenim na temelju toga Zakona (u daljnjem tekstu: ugovorni subjekti Zavoda) s kojima Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu (u daljnjem tekstu: Zavod) sklapa ugovor o provođenju mjera za sprečavanje ozljeda na radu te mjera za sprečavanje i otkrivanje profesionalnih bolesti sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i pravilnicima donesenim na temelju toga zakona (u daljnjem tekstu: specifična zdravstvena zaštita radnika).

Ovom Mrežom određuje se i potreban broj timova medicine rada.

II.

Mjerila za utvrđivanje Mreže su: ukupan broj osiguranih osoba Zavoda, broj radnika u gospodarskim i ostalim granama djelatnosti, odnosno radnika na poslovima s posebnim uvjetima rada, dob i spol radnika, zdravstveno stanje radnika i njegovo praćenje, uvjeti rada, utjecaj radnog okoliša na zdravlje radnika, veličina i broj pravnih i fizičkih osoba, odnosno tijela državne vlasti (u daljnjem tekstu: poslovni subjekti) te njihova razmještenost (raspoređenost) po županijama, odnosno u Gradu Zagrebu, zemljopisne karakteristike pojedinih područja, raspoloživost zdravstvenim resursima i gospodarske mogućnosti.

III.

Mreža se određuje za područje Republike Hrvatske, odnosno za područja jedinica područne (regionalne) samouprave te iznimno za područja jedinica lokalne samouprave, kao i za područja domova zdravlja.

MREŽA UGOVORNIH SUBJEKATA MEDICINE RADA
(po županijama i Gradu Zagrebu)

IV.

Mreža se utvrđuje sukladno mjerilima iz točke II. i III., a posebice prema broju radnika u gospodarskim i ostalim granama djelatnosti, rizičnosti odnosno štetnosti pojedine grane djelatnosti, broju pregleda u specifičnoj zdravstvenoj zaštiti radnika, kao i veličini i broju poslovnih subjekata, odnosno broju radnika na poslovima s posebnim uvjetima rada.

Potreban broj ugovornih subjekata Zavoda, kao i potreban broj timova medicine rada i najveći mogući broj timova medicine rada na razini Republike Hrvatske po županijama i Gradu Zagrebu, odnosno po gradovima i općinama, prikazan je u tablicama 1. i 2.

Najveći mogući broj ugovornih subjekata Zavoda po djelatnostima medicinsko-biokemijske dijagnostike, radiologije, otorinolaringologije, oftalmologije, neurologije, psihijatrije, interne medicine, fizikalne medicine i rehabilitacije te psihologije na razini Republike Hrvatske po županijama i Gradu Zagrebu, prikazan je u Tablici 3.

Tablica 1. MREŽA UGOVORNIH SUBJEKATA ZAVODA – MEDICINE RADA PO ŽUPANIJAMA/GRADU ZAGREBU, ODNOSNO GRADOVIMA/OPĆINAMA

Naziv županije

Naziv grada/općine

Potreban broj timova

Najveći mogući broj timova u županiji

Bjelovarsko-bilogorska

Bjelovar

4

 

Bjelovarsko-bilogorska

Daruvar

1

 

1. BJELOVARSKO-BILOGORSKA

5

5

Brodsko-posavska

Slavonski Brod

5

 

Brodsko-posavska

Nova Gradiška

1

 

2. BRODSKO-POSAVSKA

 

6

6

Dubrovačko-neretvanska

Dubrovnik

2

 

Dubrovačko-neretvanska

Korčula

1

 

Dubrovačko-neretvanska

Metković

1

 

Dubrovačko-neretvanska

Ploče

1

 

3. DUBROVAČKO-NERETVANSKA

5

6

Istarska

Labin

1

Istarska

Pazin

1

Istarska

Poreč

1

Istarska

Pula

6

Istarska

Rovinj

1

Istarska

Umag

1

4. ISTARSKA

 

11

12

Karlovačka

Karlovac

4

 

Karlovačka

Ogulin

1

 

5. KARLOVAČKA

 

5

6

Koprivničko-križevačka

Koprivnica

4

 

Koprivničko-križevačka

Križevci

1

 

6. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

5

5

Krapinsko-zagorska

Krapina

3

 

Krapinsko-zagorska

Oroslavje

1

 

Krapinsko-zagorska

Zabok

1

 

Krapinsko-zagorska

Zlatar

1

 

7. KRAPINSKO-ZAGORSKA

 

6

7

Ličko-senjska

Gospić

1

 

Ličko-senjska

Otočac

1

 

8. LIČKO-SENJSKA

 

2

2

Međimurska

Čakovec

4

 

Međimurska

Nedelišće

1

 

9. MEĐIMURSKA

 

5

6

Osječko-baranjska

Belišće

1

 

Osječko-baranjska

Beli Manastir

1

 

Osječko-baranjska

Đakovo

1

 

Osječko-baranjska

Našice

1

 

Osječko-baranjska

Osijek

8

 

Osječko-baranjska

Valpovo

1

 

10. OSJEČKO-BARANJSKA

 

13

14

Požeško-slavonska

Pakrac

1

 

Požeško-slavonska

Požega

1

 

Požeško-slavonska

Lipik

1

 

11. POŽEŠKO-SLAVONSKA

 

3

3

Primorsko-goranska

Crikvenica

1

 

Primorsko-goranska

Delnice

1

 

Primorsko-goranska

Krk

1

 

Primorsko-goranska

Mali Lošinj

1

 

Primorsko-goranska

Omišalj

1

 

Primorsko-goranska

Rijeka

10

 

Primorsko-goranska

Opatija

1

 

12. PRIMORSKO-GORANSKA

 

16

16

Sisačko-moslavačka

Kutina

3

 

Sisačko-moslavačka

Petrinja

1

 

Sisačko-moslavačka

Sisak

3

 

13. SISAČKO-MOSLAVAČKA

 

7

8

Splitsko-dalmatinska

Kaštela

1

 

Splitsko-dalmatinska

Makarska

1

 

Splitsko-dalmatinska

Sinj

1

 

Splitsko-dalmatinska

Split

13

 

Splitsko-dalmatinska

Supetar

1

 

Splitsko-dalmatinska

Solin

1

 

Splitsko-dalmatinska

Trogir

1

 

14. SPLITSKO-DALMATINSKA

 

19

21

Šibensko-kninska

Knin

1

 

Šibensko-kninska

Šibenik

3

 

15. ŠIBENSKO-KNINSKA

 

4

4

Varaždinska

Ivanec

1

 

Varaždinska

Ludbreg

1

 

Varaždinska

Varaždin

6

 

16. VARAŽDINSKA

 

8

9

Virovitičko-podravska

Slatina

1

 

Virovitičko-podravska

Virovitica

2

 

17. VIROVITIČKO-PODRAVSKA

3

3

Vukovarsko-srijemska

Vinkovci

3

 

Vukovarsko-srijemska

Vukovar

2

 

Vukovarsko-srijemska

Županja

1

 

18. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

6

7

Zadarska

Zadar

6

 

Zadarska

Obrovac

1

 

19. ZADARSKA

 

7

7

Grad Zagreb

Zagreb

50

 

Zagrebačka županija

Ivanić-Grad

1

 

Zagrebačka županija

Jastrebarsko

1

 

Zagrebačka županija

Samobor

1

 

Zagrebačka županija

Velika Gorica

1

 

Zagrebačka županija

Vrbovec

1

 

Zagrebačka županija

Zaprešić

1

 

20. GRAD ZAGREB I ZAGREBAČKA

56

62

UKUPNO

 

192

209

Tablica 2. MREŽA UGOVORNIH SUBJEKATA ZAVODA – PSIHOLOGA PO ŽUPANIJAMA/GRADU ZAGREBU

Redni broj

Naziv županije

Potreban broj psihologa

Najveći mogući broj psihologa u županiji

1.

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

1

2

2.

BRODSKO-POSAVSKA

1

2

3.

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

1

2

4.

ISTARSKA

2

3

5.

KARLOVAČKA

1

2

6.

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

1

2

7.

KRAPINSKO-ZAGORSKA

1

2

8.

LIČKO-SENJSKA

1

1

9.

MEĐIMURSKA

1

2

10.

OSJEČKO-BARANJSKA

2

3

11.

POŽEŠKO-SLAVONSKA

1

1

12.

PRIMORSKO-GORANSKA

3

4

13.

SISAČKO-MOSLAVAČKA

1

2

14.

SPLITSKO-DALMATINSKA

4

5

15.

ŠIBENSKO-KNINSKA

1

1

16.

VARAŽDINSKA

1

2

17.

VIROVITIČKO-PODRAVSKA

1

1

18.

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

1

2

19.

ZADARSKA

1

2

20.

GRAD ZAGREB I ZAGREBAČKA

12

13

UKUPNO

38

54

Tablica 3. MREŽA UGOVORNIH SUBJEKATA ZAVODA – medicinsko-biokemijske dijagnostike, radiologije, otorinolaringologije, oftalmologije, neurologije, psihijatrije, interne medicine i fizikalne medicine i rehabilitacije – PO ŽUPANIJAMA/GRADU ZAGREBU

R.b.

Županija

Najveći mogući broj ugovornih subjekata Zavoda po djelatnostima medicinsko-biokemijske dijagnostike, radiologije, otorinolaringologije, oftalmologije, neurologije, psihijatrije, interne medicine i fizikalne medicine i rehabilitacije

1.

Bjelovarsko-bilogorska

5

2.

Brodsko-posavska

6

3.

Dubrovačko-neretvanska

6

4.

Istarska

12

5.

Karlovačka

6

6.

Koprivničko-križevačka

5

7.

Krapinsko-zagorska

7

8.

Ličko-senjska

2

9.

Međimurska

6

10.

Osječko-baranjska

14

11.

Požeško-slavonska

3

12.

Primorsko-goranska

16

13.

Sisačko-moslavačka

8

14.

Splitsko-dalmatinska

21

15.

Šibensko-kninska

4

16.

Varaždinska

9

17.

Virovitičko-podravska

3

18.

Vukovarsko-srijemska

7

19.

Zadarska

7

20.

Grad Zagreb i Zagrebačka županija

62

Ukupno

209

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

V.

U skladu s određenim brojem potrebnih ugovornih subjekata Zavoda, odnosno potrebnim brojem timova medicine rada iz točke IV. ove Mreže, Zavod sklapa ugovor o provođenju specifične zdravstvene zaštite radnika.

VI.

Zbog obveze uspostave sustava zdravstvene zaštite radnika u skladu s odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu te neravnomjernosti rasporeda postojećih timova medicine rada u odnosu na veličinu, raspoređenost i vrstu djelatnosti poslovnih subjekata, pa sukladno tome zbog nedovoljnog ili prevelikog broja tih timova na pojedinim područjima, Upravno vijeće Zavoda će, iznimno od odredaba točke V. ove Mreže, za svaku kalendarsku godinu donijeti posebnu odluku o sklapanju ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite radnika kada isti provode tu zaštitu za broj radnika koji je manji ili veći od potrebnog broja radnika propisanog točkom IV. ove Mreže.

Kada je Zavod, sukladno odredbama stavka 1. ove točke sklopio ugovore sa ugovornim subjektima Zavoda za broj koji je veći od potrebnog broja utvrđenog u točki IV. ove Mreže isti su, iznimno, uključeni u Mrežu te će se njihov broj postepeno smanjivati dok se ne svede na razinu potrebnog broja.

VII.

Danom stupanja na snagu ove Mreže prestaje vrijediti Mreža ugovornih subjekata medicine rada (»Narodne novine« broj 115/07.).

VIII.

Ova Mreža stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/08-01/22
Urbroj: 339-01-01-08-1
Zagreb, 28. studenoga 2008.

Predsjednica
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu
mr. Dubravka Jadro, v. r.