Sadržaj i oblik novog obrasca Izvješća o imovnom stanju dužnosnika

NN 143/2008 (11.12.2008.), Sadržaj i oblik novog obrasca Izvješća o imovnom stanju dužnosnika

POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA

3963

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa na svojoj 3. sjednici održanoj u Zagrebu, dana 19. studenoga 2008. pod točkom 1. dnevnog reda, sukladno obvezi iz članka 2. stavak 1. i 2., članka 7. stavak 7. i članka 20. stavak 2. Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti (»Narodne novine« br. 163/03, 94/04, 48/05, 141/06. i 60/08.), donijelo je sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Povjerenstvo jednoglasno utvrđuje sadržaj i oblik novog obrasca Izvješća o imovnom stanju dužnosnika

2. Povjerenstvo će novi obrazac Izvješća o imovnom stanju dužnosnika – Imovinska kartica, objaviti u »Narodnim novinama«.

Broj: I-59-PSI-SP-3/08

Zagreb, 25. studenoga 2008.

Predsjednik Povjerenstva
Mate Kačan, dipl. iur., v. r.