Odluka o proširenju primjene Kolektivnog ugovora za zaštitarsku djelatnost

NN 145/2008 (15.12.2008.), Odluka o proširenju primjene Kolektivnog ugovora za zaštitarsku djelatnost

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

3988

Na temelju članka 211. stavka 1. Zakona o radu – Pročišćeni tekst (»Narodne novine«, br. 137/04), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi

ODLUKU

O PROŠIRENJU PRIMJENE KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAŠTITARSKU DJELATNOST

I.

Primjena Kolektivnog ugovora za zaštitarsku djelatnost koji je zaključen 30. rujna 2008. godine proširuje se na sve poslodavce i radnike u zaštitarskoj djelatnosti u Republici Hrvatskoj.

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 110-01/08-01/249

Urbroj: 526-08-01-02/1-08-3

Zagreb, 26. studenoga 2008.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar
gospodarstva, rada i poduzetništva
Damir Polančec, dipl. ing., v. r.