Ispravak Zakona o oružju

NN 146/2008 (17.12.2008.), Ispravak Zakona o oružju

HRVATSKI SABOR

4041

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Zakonu o oružju koji je objavljen u »Narodnim novinama«, broj 63 od 18. lipnja 2007., te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O ORUŽJU

U članku 92. u uvodnoj rečenici umjesto brojke: »15.00,00« treba stajati brojka: »15.000,00«.

Klasa: 213-02/06-01/01

Zagreb, 12. prosinca 2008.

Tajnik
Hrvatskoga sabora
Josip Sesar, prof., v. r.