Ispravak Zakona o tržištu kapitala

NN 146/2008 (17.12.2008.), Ispravak Zakona o tržištu kapitala

HRVATSKI SABOR

4042

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Zakonu o tržištu kapitala koji je objavljen u »Narodnim novinama«, broj 88 od 28. srpnja 2008., te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA

U članku 595. stavku 9. umjesto riječi: »stupaju na snagu« trebaju stajati riječi: »prestaju važiti«.

Klasa: 451-04/08-01/01

Zagreb, 12. prosinca 2008.

Tajnik
Hrvatskoga sabora
Josip Sesar, prof., v. r.