Pravilnik o programu i načinu osposobljavanja i djelovanja te odori i oznakama prometnih jedinica mladeži i školskih prometnih jedinica

NN 148/2008 (19.12.2008.), Pravilnik o programu i načinu osposobljavanja i djelovanja te odori i oznakama prometnih jedinica mladeži i školskih prometnih jedinica

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

4071

Na temelju članka 5. stavka 10. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj: 67/08), ministar unutarnjih poslova u suglasnosti s ministrom mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O PROGRAMU I NAČINU OSPOSOBLJAVANJA I DJELOVANJA TE ODORI I OZNAKAMA PROMETNIH JEDINICA MLADEŽI I ŠKOLSKIH PROMETNIH JEDINICA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti koje moraju ispunjavati pripadnici prometnih jedinica mladeži i školskih prometnih jedinica, njihovo djelovanje, program i način osposobljavanja, vrsta, oblik, kroj i tehnički normativi za izradu odore, dopunskih dijelova odore, opreme i odjeće, vrijeme nošenja odore te oznake prometnih jedinica mladeži i školskih prometnih jedinica.

Članak 2.

Pripadnik prometne jedinice mladeži može biti učenik srednje škole koji je navršio 16 godina života ili student, primjeren u učenju, ponašanju i radu.

Uz uvjete iz stavka 1. ovoga članka pripadnik prometne jedinice mladeži mora imati zdravstvenu sposobnost koju dokazuje potvrdom liječnika obiteljske/opće medicine.

Prilikom odabira pripadnika prometne jedinice mladeži prednost imaju kandidati koji imaju položen vozački ispit bilo koje kategorije.

Članak 3.

Pripadnik školske prometne jedinice može biti samo učenik osnovne škole koji je navršio 12 godina života, ako ima suglasnost roditelja odnosno skrbnika da može izvršavati zadatke školske prometne jedinice te ako je primjeren u učenju i ponašanju.

Članak 4.

Prometne jedinice mladeži i školske prometne jedinice djeluju u okviru policijske uprave na čijem su području organizirane, prema planu kojeg donosi rukovoditelj policijske uprave ili osoba koju on za to ovlasti.

Pripadnici prometne jedinice mladeži mogu obavljati poslove upravljanja prometom na raskrižjima i drugim mjestima.

Nadzor vozila i vozača te nadzor parkiranja vozila pripadnici prometne jedinice mladeži mogu obavljati samo pod nadzorom policijskih službenika.

Članak 5.

Pripadnici školskih prometnih jedinica mogu u neposrednoj blizini osnovnih škola osiguravati prijelaz djece preko pješačkih prijelaza.

Zaustavljanje vozila ispred pješačkog prijelaza obavlja se s ruba kolnika gdje počinje pješački prijelaz, vodoravno predručenom rukom i pločicom »STOP«.

Članak 6.

Pločica »STOP« koju koriste pripadnici prometne jedinice mladeži i školske prometne jedinice ima oblik kruga promjera 12 cm čija je osnova žute boje s crvenim rubom širine najmanje dva cm na kojoj je s obje strane u žutom polju ispisan tekst »STOP«.

Članak 7.

Pripadnicima prometnih jedinica mladeži, kada obavljaju poslove tih jedinica, pripada naknada u visini koju odredi nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave.

II. PROGRAM I NAČIN OSPOSOBLJAVANJA PRIPADNIKA PROMETNIH JEDINICA

Članak 8.

Pripadnici prometnih jedinica osposobljavaju se s ciljem što uspješnijeg i sigurnijeg upravljanja prometom na cestama, pružanja pomoći sudionicima u prometu te sudjelovanja u prometno-preventivnim i odgojnim aktivnostima.

Pripadnici prometnih jedinica osposobljavaju se teoretski i praktično.

Članak 9.

Program osposobljavanja pripadnika prometnih jedinica obuhvaća:

1. prometno-preventivni odgoj sudionika u prometu,

2. pravila prometa,

3. prometne znakove,

4. upravljanje prometom i pružanje pomoći sudionicima u prometu.

Program osposobljavanja pripadnika prometnih jedinica tiskan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 10.

Pripadnici prometnih jedinica osposobljavaju se u policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji na čiji je prijedlog ta jedinica organizirana.

Osposobljavanje pripadnika prometnih jedinica obavljaju stručne osobe koje odredi policijska uprava.

Članak 11.

Pripadniku prometne jedinice za kojeg se provjerom utvrdi da je osposobljen za izvršavanje poslova i zadataka prometne jedinice, policijska uprava izdaje iskaznicu.

Iskaznica iz stavka 1. ovoga članka izdaje se na jednodijelnom obrascu bijele boje, veličine 60x95 milimetara, čiji je sadržaj utvrđen na obrascu 1, odnosno obrascu 2, koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 12.

O osnovanim prometnim jedinicama i izdanim iskaznicama o osposobljenosti za pripadnike prometnih jedinica, policijska uprava vodi evidenciju.

III. ODORA, OPREMA I OZNAKA PRIPADNIKA PROMETNE JEDINICE MLADEŽI

Članak 13.

Pripadnik prometne jedinice mladeži obavlja poslove i zadatke te jedinice odjeven u ljetnu ili zimsku odoru.

Odora muških pripadnika prometne jedinice mladeži sastoji se od kape, jakne i hlača, a ženskih od kape i kostima.

Ljetna odora je bijele, a zimska tamno plave boje.

Članak 14.

Uz odoru pripadnik prometne jedinice mladeži opremljen je:

1. bijelim rukavicama,

2. bijelim narukavljem,

3. prozirnim kišnim ogrtačem s kapuljačom,

4. remenom (uz ljetnu odoru plavim, a uz zimsku bijelim),

5. cipelama (uz ljetnu odoru bijelim, a uz zimsku crnim),

6. uz ljetnu odoru bijelom majicom, a uz zimsku košuljom olovno plave boje,

7. reflektirajućim prslukom,

8. pločicom »STOP«,

9. zviždaljkom.

Članak 15.

Pripadnik prometne jedinice mladeži na nadlaktici lijeve ruke ima oznaku od tkanine ušivenu na odori, veličine 10x5 cm na kojoj je ispisano »PROMETNA JEDINICA MLADEŽI«. Na ljetnoj odori oznaka je plave boje sa slovima bijele boje, a na zimskoj odori oznaka je bijele boje sa slovima plave boje.

IV. OBLIK, KROJ I TEHNIČKI NORMATIVI ZA IZRADU ODORE, OPREME I ODJEĆE PRIPADNIKA PROMETNE JEDINICE MLADEŽI

Članak 16.

Oblik i kroj dijelova zimske odore:

1. Kapa je okruglog kroja u obliku kacige, sastavljena od šest jednakih dijelova piramidalnog oblika čiji su vrhovi spojeni presvučenim dugmetom. Obod kape je s prednje strane širok 50 mm; sa zadnje 30 mm, a s lijeve i desne strane 25 mm, prošiven je prošivom na svakih šest mm. Kapa ima s unutarnje strane podstavu. Podbradnik je širine 10 mm, od istog je materijala kao i kapa i podešen je za zakopčavanje kopčom. Rupice na podbradniku obložene su patiniranim materijalom žute boje.

2. Jakna je ravnog kroja dužine do kukova. Gornji dio jakne završava okruglim stojećim ovratnikom širine 30 mm a donji pojasnicom širine 80 mm. Na njoj su četiri gajke u obliku klina veličine 40x80 mm s vrhom klina okrenutim prema dolje, a ušivene na gornjoj strani pojasnice i prišivene na donjoj strani pojasnice. Jakna ima naramenice širine 45 mm na koje su navučene kožne gajke bijele boje širine 35 mm. Na gornjem dijelu jakne izvana s prednje strane našivena su dva džepa veličine 13x15 cm s preklopom. Jakna je s preklopom po dužini podešena za zakopčavanje s pet dugmadi od kojih su četiri prišivena na jednakim razmacima na desnom skutu, a jedno na pojasnici i jednom kopčom prišivenom na desnom skutu jedan centimetar ispod ovratnika. Na lijevom skutu prišivena su četiri dugmeta na jednakim razmacima. Dugmad je patinirana, zlatno--žute boje i okruglog oblika s ovalnim ispupčenjem promjera 18 mm. Dugme na pojasnici uobičajenog je oblika plave boje. Na lijevom je skutu ukrasna bijela peterostruka pletena vrpca, čija su dva kraka u obliku pletenice, koji se s jedne strana zakopčava na dugme ispod lijeve naramenice, a s druge strane, na drugo dugme odozgo na lijevom skutu. Na lijevom rukavu, na 10 cm ispod naramenice, prišivena je oznaka propisana u članku 4. ovoga Pravilnika. Jakna s unutarnje strane ima podstavu.

3. Hlače su blagog trapeznog kroja i imaju s lijeve i desne strane po jedan koso i jedan ravno urezan džep s desne zadnje strane. Nogavice su bez manšeta, na donjem su kraju širine do 26 cm i rubovi su opšiveni štitnikom. Na hlačama oko pojasa izrađene su gajke širine 40 mm. Remen za hlače izrađen je od blank-kože crne boje širine 30 mm s kopčom za zakopčavanje.

4. Kostim se sastoji od jakne i suknje. Jakna je istog oblika i kroja kao i muška jakna opisana u točki 2. ovog članka s ušivima u visini grudi dužine 18 cm s dugmadi podešenom za zakopčavanje na lijevom skutu. Suknja je uobičajenog kroja i sastavljena od četiri jednaka dijela. Duga je najviše tri centimetra ispod koljena. Pojasnica je širine 2,5 cm. Suknja s prednje strane ima našivena dva džepa veličine 10x12 cm na 2,5 cm od pojasnice i pet cm od sastava po sredini suknje. Suknja se zakopčava patent zatvaračem na lijevoj strani dužine 16 cm i dugmetom na pojasnici plave boje.

Članak 17.

Oblik i kroj dijelova ljetne odore:

1. Kapa je okruglog oblika, izrađena od šest dijelova. Gornji dio kape sastavljen je od tri dijela. Obod kape s prednje strane širok je 6,5 cm, a sa zadnje 4,5 cm i prošiven prošivom na svakih jedan cm. Na donjem dijelu kape prišiven je podbradnik širine jedan cm. Muška kapa s lijeve strane na gornjem dijelu iznad pojasnice ima našiven džep veličine 10x4,5 cm.

2. Jakna je sa zatvorenim reverima dužine do kukova ravnog kroja s naborima (dva naprijed, dva na poleđini). Jakna ima kratke rukave. Gornji dio jakne završava okruglim stojećim ovratnikom širine 3,5 cm, a donji završava pojasnicom širine osam cm na kojoj su četiri gajke u obliku klina veličine 4,4x8 cm s vrhom klina okrenutim prema dolje, ušivene na gornjoj strani pojasnice i prišivene na njenoj donjoj strani. Jakna ima naramenice širine pet cm. Na gornjem dijelu s prednje strane jakne izvana su dva našivena džepa veličine 13x15 cm s preklopom. Jakna je s preklopom po dužini podešena za zakopčavanje s pet dugmadi od kojih su četiri prišivena na jednakim razmacima na desnom skutu, a jedan na pojasnici i dvije kopče prišivene na ovratniku. Na lijevom skutu prišivena su četiri dugmeta na jednakim razmacima. Dugmad je patinirana, zlatno-žute boje, okruglog oblika s ovalnim ispupčenjem promjera 18 mm. Dugme na pojasnici uobičajenog je oblika bijele boje. Na lijevom rukavu, a 10 cm ispod naramenice prišivena je oznaka propisana u članku 4. ovoga Pravilnika.

3. Hlače su istog oblika i kroja kao i zimske s tim što je remen za hlače izrađen od blank-kože bijele boje.

4. Kostim se sastoji od jakne i suknje. Ženska jakna je kao i muška jakna opisana u stavku 1. točki 2. ovoga članka s tim da se pet dugmadi, podešenih za zakopčavanje, nalazi na lijevom skutu. Suknja je uobičajenog kroja dužine najviše tri cm ispod koljena s četiri ušitka. Pojasnica je širine 2,5 cm. Na pojasnici je prišiveno dugme bijele boje za zakopčavanje. Suknja se zakopčava patent zatvaračem dužine 16 cm, prišivenim ispod dugmeta na pojasnici.

Članak 18.

Kišni prozirni ogrtač s kapuljačom uobičajenog je oblika i kroja izrađen je od prozirnog najlonskog materijala.

Bijelo narukavlje dužine 20 do 25 cm izrađeno je od sintetičkog prediva s gumicom ušivenom na krajevima.

Remen s gajkom širine 50 mm izrađen je od blank-kože s mesinganom kopčom na povlačenje. Remen za zimsku odoru bijele je boje sa žutom kopčom, a za ljetnu odoru remen je plave boje s bijelom kopčom.

Članak 19.

Reflektirajući prsluci iz članka 3. točke 7. i članka 14. točke 4. ovoga Pravilnika izrađuju se od tkanine žute boje s ušivene dvije reflektirajuće trake naokolo sa svih strana prsluka, sive boje širine najmanje pet centimetara.

Reflektirajući prsluk koji koriste prometne jedinice mladeži na stražnjoj strani ima utisnutu ili ušivenu oznaku, slovima veličine 10 x 5 cm, »PROMETNA JEDINICA MLADEŽI«, a na reflektirajućem prsluku koji koriste školske prometne jedinice, istim slovima, »ŠKOLSKA PROMETNA JEDINICA«.

Članak 20.

Rukavice su bijele boje s odvojenim prstima, a izrađuju se od sintetičkog prediva.

Zimske cipele crne su boje, a izrađuju se od boks kože, iznutra s lastikom preko rista ili vezicama izvana, kožnim međuoplatom i umetkom za stopala.

Ljetne cipele bijele su boje, a izrađene su kao i zimske cipele.

Čarape za zimsku odoru plave su boje, a za ljetnu bijele boje. Izrađuju se od pamučnog ili sintetičkog prediva.

Ženske su čarape svijetlo smeđe boje.

V. VRIJEME NOŠENJA ODORE I EVIDENCIJA

Članak 21.

Vrijeme nošenja zimske i ljetne odore određuje policijska uprava na čiji je prijedlog organizirana prometna jedinica mladeži.

Odora se smije nositi samo za vrijeme obavljanja poslova i zadataka prometne jedinice mladeži.

Članak 22.

Pripadnici prometne jedinice mladeži reflektirajući prsluk iz članka 19. ovoga Pravilnika moraju koristiti kada poslove te jedinice obavljaju noću i u uvjetima smanjene vidljivosti na cesti, a pripadnici školske prometne jedinice uvijek bez obzira na vremenske uvjete.

Članak 23.

Jedinica lokalne samouprave koja je organizirala prometnu jedinicu brine se o opskrbljivanju pripadnika ovih jedinica potrebnom odorom, dopunskim dijelovima odore, opremom i odjećom.

Članak 24.

Policijska uprava na čiji je prijedlog organizirana prometna jedinica vodi evidenciju o količinama i vrstama svih dijelova odore, dopunskih dijelova odore, opreme i odjeće.

VI. OPREMA PRIPADNIKA ŠKOLSKIH PROMETNIH JEDINICA

Članak 25.

Pripadnik školske prometne jedinice pri obavljanju poslova i zadataka te jedinice opremljen je:

1. bijelim rukavicama,

2. bijelim narukavljem,

3. bijelom kapom,

4. reflektirajućim prslukom,

5. pločicom »STOP«.

Članak 26.

Kapa, rukavice i narukavlje pripadnika školske prometne jedinice ista je kao i za pripadnika prometne jedinice mladeži.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti Pravilnik o programu i načinu osposobljavanja i djelovanja prometnih jedinica mladeži i školskih prometnih jedinica (»Narodne novine«, broj: 161/2004) i Pravilnik o odori i oznakama prometnih jedinica mladeži i školskih prometnih jedinica (»Narodne novine« broj 174/2004).

Članak 28.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-66807/2008.

Zagreb, 12. prosinca 2008.

Ministar
Tomislav Karamarko, v. r.

PROGRAM
osposobljavanja pripadnika prometnih jedinica

I. ŠKOLSKE PROMETNE JEDINICE

1. Prometno-preventivni odgoj sudionika u prometu:

– opasnosti u cestovnom prometu,

– prometne jedinice i njihova uloga.

2. Pravila prometa:

– pravila kretanja pješaka,

– pravila kretanja vozača bicikla i mopeda,

– kretanje vozila po cesti,

– brzina kretanja vozila,

– upravljanje prometom od strane ovlaštene osobe,

– upravljanje prometom uređajima za davanje prometnih svjetala.

3. Prometni znakovi:

– znakovi opasnosti,

– znakovi izričitih naredbi,

– znakovi obavijesti,

– značenje »STOP« pločice.

4. Upravljanje prometom i pružanje pomoći sudionicima u prometu:

– položaj tijela i ruku,

– upotreba »STOP« pločice,

– osiguranje prijelaza preko kolnika, pješačkog prijelaza, na raskrižju sa i bez uređaja za davanje prometnih svjetala, preko željezničke pruge sa i bez uređaja za zatvaranje prometa u razini,

– pomoć sudionicima u prometu pri ulasku i izlasku iz vozila javnog prometa,

– pomoć djeci, osobama s invaliditetom, starim i nemoćnim osobama,

– značenje znakova što ih sudionicima u prometu daje ovlaštena osoba,

– postupak pri nailasku vozila pod pratnjom i vozila s pravom prednosti prolaska,

– postupak prema prekršiteljima prometnih propisa.

Osposobljavanje iz područja pravila prometa, prometnih znakova i upravljanja prometom te pružanje pomoći sudionicima u prometu izvodi se i praktičnim vježbama na školskom prometnom poligonu, školskom igralištu ili drugoj javnoj prometnoj površini na kojoj se ne odvija intenzivan promet (parkirališta i dr.).

II. PROMETNE JEDINICE MLADEŽI

Uz program predviđen za osposobljavanje školskih prometnih jedinica, program osposobljavanja pripadnika prometnih jedinica mladeži sadrži i:

1. Prometno-preventivni odgoj sudionika u prometu:

– prometno-preventivne mjere i akcije,

– značaj sredstava javnog priopćavanja i filma u prometnom odgoju i preventivi u cestovnom prometu.

2. Pravila prometa:

– uključivanje i isključivanje vozila u prometu,

– strana kretanja,

– pravila skretanja,

– zaustavljanje i parkiranje,

– mimoilaženje,

– prednost prolaska,

– pretjecanje i obilaženje,

– usmjeravanje prometa,

– ubrzavanje i usporavanje prometa i raščišćavanje raskrižja,

– postupak u slučaju prometne nesreće.

Obrazac 1.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Policijska uprava ________________

Broj: ___________________________

ISKAZNICA
pripadnika prometne jedinice mladeži

1. Ime i prezime ___________________________________

2. Datum i mjesto rođenja ___________________________

3. Prebivalište i adresa stanovanja _____________________

_______________________________________________

U __________________ dne ___________ godine.

M. P. ________________________
(potpis ovlaštene osobe)

Obrazac 2.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Policijska uprava ________________

Broj: ___________________________

ISKAZNICA
pripadnika školske prometne jedinice

1. Ime i prezime ___________________________________

2. Datum i mjesto rođenja ___________________________

3. Prebivalište i adresa stanovanja _____________________

_______________________________________________

U __________________ dne ___________ godine.

M. P. ________________________
(potpis ovlaštene osobe)