Državni proračun Republike Hrvatske za 2009. godinu

NN 149/2008 (20.12.2008.), Državni proračun Republike Hrvatske za 2009. godinu

HRVATSKI SABOR

4090

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2009. GODINU

Proglašavam Državni proračun Republike Hrvatske za 2009. godinu, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. prosinca 2008. godine.

Klasa: 011-01/08-01/174

Urbroj: 71-05-03/1-08-2

Zagreb, 18. prosinca 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE
HRVATSKE ZA 2009. GODINU