Odluka o visini tarifnih stavki za transport prirodnog plina za 2009. godinu

NN 154/2008 (29.12.2008.), Odluka o visini tarifnih stavki za transport prirodnog plina za 2009. godinu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

4167

Na temelju članka 28. stavka 2. Zakona o energiji (»Narodne novine«, br. 68/2001, 177/2004 i 76/2007), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. prosinca 2008. godine donijela

ODLUKU

O VISINI TARIFNIH STAVKI ZA TRANSPORT PRIRODNOG PLINA ZA 2009. GODINU

I.

(1) Utvrđuje se iznos tarifnih stavki za transport prirodnog plina za 2009. godinu, kako slijedi:

T vršno = 5,16 kn po Sm³ po danu

T srednje = 4,30 kn po Sm³ po danu

T osnovno = 2,58 kn po Sm³ po danu

(2) U iznos tarifnih stavki iz stavka 1. ove točke nije uključen porez na dodanu vrijednost.

II.

Značenje oznaka T vršno, T srednje i T osnovno sukladno je značenju iz članka 9. Tarifnog sustava za transport prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki (»Narodne novine«, br. 32/2006 i 3/2007).

III.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini tarifnih stavki za transport prirodnog plina za 2008. godinu (»Narodne novine«, broj 14/2008).

IV.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2009. godine, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-05/08-01/02
Urbroj: 5030105-08-1
Zagreb, 19. prosinca 2008.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.