Odluka o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki

NN 154/2008 (29.12.2008.), Odluka o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

4168

Na temelju članka 28. stavka 2. Zakona o energiji (»Narodne novine«, br. 68/2001, 177/2004 i 76/2007), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. prosinca 2008. godine donijela

ODLUKU

O VISINI TARIFNIH STAVKI U TARIFNOM SUSTAVU ZA OPSKRBU PRIRODNIM PLINOM, S IZNIMKOM POVLAŠTENIH KUPACA, BEZ VISINE TARIFNIH STAVKI

I.

U Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki (»Narodne novine«, br. 34/2007 i 42/2007), određuje se visina pojedinih tarifnih stavki za energetske subjekte, sukladno Tablici 1. iz Priloga 1., koji je sastavni dio ove Odluke.

II.

Ukupna regulirana cijena za kupce, s iznimkom povlaštenih kupaca, jednaka je visini tarifnih stavki iz točke I. ove Odluke.

III.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki i Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki (»Narodne novine«, broj 86/2008).

IV.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2009. godine, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-05/08-01/07
Urbroj: 5030105-08-7
Zagreb, 19. prosinca 2008.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

PRILOG 1.

Tablica 1. OPSKRBA

Trgovačko društvo

TARIFNA GRUPA – TG

TARIFNI MODEL – TM

TARIFNE STAVKE – Ts (bez PDV-a)

Ts1 [kn/m³]

Ts2 [kn]

1

AMGA ADRIA d.o.o. iz Kraljevice, Rovina b.b.

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

2,17

0,00

PRIRODNI PLIN

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m³.

-

-

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m³.

-

-

AMGA ADRIA d.o.o. iz Kraljevice, Rovina b.b.

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

5,44

0,00

MIJEŠANI PLIN

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m³.

-

-

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m³.

-

-

2

BROD-PLIN d.o.o. iz Slavonskog Broda, Tome Skalice 4

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

1,97

0,00

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m³.

-

-

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m³.

-

-

3

DARKOM d.o.o. iz Daruvara, Josipa Kozarca 19

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

1,95

0,00

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m³.

-

-

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m³.

-

-

4

DUKOM d.o.o. iz Dugog Sela, Josipa Zorića 70

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

2,07

0,00

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m³.

-

-

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m³.

-

-

5

ELEKTROMETAL d.d. iz Bjelovara, Ferde Rusana 21

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

1,95

0,00

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m³.

-

-

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m³.

-

-

6

ENERGO d.o.o. iz Rijeke, Dolac 14

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

2,17

0,00

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m³.

-

-

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m³.

-

-

7

ENERGO METAN d.o.o. iz Samobora, Trg Matice hrvatske 5

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

1,97

0,00

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m³.

-

-

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m³.

-

-

8

GRADSKA PLINARA KRAPINA d.o.o iz Krapine, Frana Galovića 5

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

2,08

0,00

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m³.

-

-

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m³.

-

-

9

GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o. iz Zagreba, Radnička cesta 1

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

1,995

0,00

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m³.

-

-

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m³.

-

-

10

HEP-PLIN d.o.o iz Osijeka, Cara Hadrijana 7

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

1,89

0,00

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m³.

-

-

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m³.

-

-

11

HUMKOM d.o.o. iz Huma na Sutli, Lastine 1

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

2,06

0,00

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m³.

-

-

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m³.

-

-

12

IVAKOP d.o.o iz Ivanić-Grada, Savska 50

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

2,05

0,00

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m³.

-

-

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m³.

-

-

13

IVKOM d.d. iz Ivanca, Vladimira Nazora 96/b

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

1,94

0,00

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m³.

-

-

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m³.

-

-

14

KOMUNALAC d.o.o iz Garešnice, Mate Lovraka b.b.

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

2,13

0,00

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m³.

-

-

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m³.

-

-

15

KOMUNALAC KONJŠČINA d.o.o iz Konjščine, Jertovec 150

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

2,126

0,00

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m³.

-

-

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m³.

-

-

16

KOMUNALAC d.o.o iz Koprivnice, Mosna ulica 15

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

1,95

0,00

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m³.

-

-

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m³.

-

-

17

KOMUNALAC d.o.o. iz Pakraca, Ulica križnog puta 18

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

2,02

0,00

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m³.

-

-

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m³.

-

-

18

KOMUNALAC VRBOVEC d.o.o. iz Vrbovca, Kolodvorska 29

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

2,07

0,00

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m³.

-

-

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m³.

-

-

19

KOMUNALIJE d.o.o iz Čazme, Svetog Andrije 14

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

2,18

0,00

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m³.

-

-

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m³.

-

-

20

KOMUNALIJE d.o.o iz Đurđevca, Radnička cesta 61

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

1,99

0,00

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m³.

-

-

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m³.

-

-

21

KOMUNALNO PITOMAČA d.o.o iz Pitomače, Vinogradska 41

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

1,97

0,00

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m³.

-

-

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m³.

-

-

22

KOMUS d.o.o. – u stečaju iz Donje Stubice, Kolodvorska cesta 18

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

2,005

0,00

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m³.

-

-

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m³.

-

-

23

MEĐIMURJE-PLIN d.o.o iz Čakovca, Mihovljanska 70

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

1,96

0,00

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m³.

-

-

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m³.

-

-

24

METALPRODUKT d.d. iz Šandrovca, Bjelovarska 32

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

1,99

0,00

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m³.

-

-

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m³.

-

-

25

MONTCOGIM-PLINARA d.o.o iz Svete Nedelje, Trg Ante Starčevića 2

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

2,08

0,00

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m³.

-

-

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m³.

-

-

26

MOSLAVINA PLIN d.o.o iz Kutine, Trg kralja Tomislava 10

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

2,12

0,00

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m³.

-

-

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m³.

-

-

27

PAPUK d.o.o iz Orahovice, Vladimira Nazora 14

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

1,86

0,00

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m³.

-

-

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m³.

-

-

28

PLINARA d.o.o. iz Pule, Industrijska 17

PRIRODNI PLIN

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

2,21

0,00

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m³.

-

-

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m³.

-

-

PLINARA d.o.o. iz Pule, Industrijska 17

GRADSKI PLIN

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

2,02

0,00

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m³.

-

-

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m³.

-

-

PLINARA d.o.o. iz Pule, Industrijska 17

ISPARENI UKAPLJENI NAFTNI PLIN

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

11,01

0,00

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m³.

-

-

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m³.

-

-

29

PLIN-PROJEKT d.o.o. iz Nove Gradiške, Gajeva 89

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

2,14

0,00

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m³.

-

-

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m³.

-

-

30

PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o. iz Vinkovaca, Ohridska 17

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

1,98

0,00

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m³.

-

-

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m³.

-

-

31

PRVO PLINARSKO d.o.o. iz Vukovara, A. Stepinca 27

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

1,99

0,00

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m³.

-

-

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m³.

-

-

32

RADNIK d.d. iz Križevaca, Kralja Tomislava 45

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

2,02

0,00

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m³.

-

-

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m³.

-

-

33

TERMOPLIN NOVI MAROF d.d. iz Novog Marofa, Varaždinska 48

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

1,965

0,00

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m³.

-

-

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m³.

-

-

34

TERMOPLIN d.d. iz Varaždina, V. Špinčića 78

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

1,93

0,00

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m³.

-

-

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m³.

-

-

35

VIRKOM d.o.o iz Virovitice, Ferde Rusana 2

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

1,97

0,00

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m³.

-

-

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m³.

-

-

36

ZAGORSKI METALAC d.o.o iz Zaboka, Celine 2

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

2,05

0,00

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m³.

-

-

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m³.

-

-

37

ZELENJAK d.o.o. iz Klanjca, Trg A. Mihanovića 1

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

2,04

0,00

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m³.

-

-

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m³.

-

-

38

ZELINSKE KOMUNALIJE d.o.o iz Svetog Ivana Zeline, Katarine Krizmanić 1

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

2,01

0,00

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m³.

-

-

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m³.

-

-