Odluka o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki

NN 154/2008 (29.12.2008.), Odluka o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

4170

Na temelju članka 28. stavka 2. Zakona o energiji (»Narodne novine«, br. 68/2001, 177/2004 i 76/2007), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. prosinca 2008. godine donijela

ODLUKU

O VISINI TARIFNIH STAVKI U TARIFNOM SUSTAVU ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG PLINA, BEZ VISINE TARIFNIH STAVKI

I.

U Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki (»Narodne novine«, br. 34/2007 i 47/2007), određuje se visina pojedinih tarifnih stavki za energetske subjekte, sukladno Tablici 1. iz Priloga 1., koji je sastavni dio ove Odluke.

II.

U ukupnu cijenu za povlaštene kupce na distribucijskoj mreži energetskih subjekata iz točke I. ove Odluke uključene su i visine tarifnih stavki iz točke I. ove Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2009. godine, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-05/08-01/13

Urbroj: 5030105-08-1

Zagreb, 19. prosinca 2008.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

PRILOG 1.

Tablica 1. DISTRIBUCIJA

Trgovačko društvo

TARIFNA GRUPA – TG

TARIFNI MODEL – TM

TARIFNE STAVKE – Ts (bez PDV-a)

Ts1 [kn/m³]

Ts2 [kn]

1

AMGA ADRIA d.o.o. iz Kraljevice, Rovina bb

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

0,558

0,00

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m³.

0,558

0,00

TM³

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m³.

0,558

0,00

2

BROD-PLIN d.o.o. iz Slavonskog Broda, Tome Skalice 4

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

0,32

0,00

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m³.

0,32

0,00

TM³

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m³.

0,32

0,00

3

DARKOM d.o.o. iz Daruvara, Josipa Kozarca 19

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

0,31

0,00

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m³.

0,30

0,00

TM³

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m³.

0,30

0,00

4

DUKOM d.o.o. iz Dugog Sela, Josipa Zorića 70

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

0,44

0,00

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m³.

0,56

0,00

TM³

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m³.

0,56

0,00

5

ELEKTROMETAL d.d. iz Bjelovara, Ferde Rusana 21

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

0,36

0,00

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m³.

0,36

0,00

TM³

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m³.

0,36

0,00

6

ENERGO d.o.o. iz Rijeke, Dolac 14

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

0,558

0,00

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m³.

0,558

0,00

TM³

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m³.

0,558

0,00

7

ENERGO METAN d.o.o. iz Samobora, Trg Matice hrvatske 5

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

0,36

0,00

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m³.

0,36

0,00

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m³.

0,00

0,00

8

GRADSKA PLINARA KRAPINA d.o.o iz Krapine, Frana Galovića 5

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

0,39

0,00

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m³.

0,39

0,00

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m³.

0,00

0,00

9

GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o. iz Zagreba, Radnička cesta 1

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

0,305

0,00

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m³.

0,35

0,00

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m³.

0,35

0,00

10

HEP-PLIN d.o.o iz Osijeka, Cara Hadrijana 7

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

0,30

0,00

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m³.

0,30

0,00

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m³.

0,30

0,00

11

HUMKOM d.o.o. iz Huma na Sutli, Lastine 1

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

0,39

0,00

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m³.

0,39

0,00

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m³.

0,00

0,00

12

IVAKOP d.o.o iz Ivanić-Grada, Savska 50

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

0,36

0,00

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m³.

0,56

0,00

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m³.

0,00

0,00

13

IVKOM d.d. iz Ivanca, Vladimira Nazora 96/b

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

0,30

0,00

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m³.

0,30

0,00

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m³.

0,00

0,00

14

KOMUNALAC d.o.o iz Garešnice, Mate Lovraka b.b.

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

0,51

0,00

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m³.

0,51

0,00

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m³.

0,00

0,00

15

KOMUNALAC KONJŠČINA d.o.o iz Konjščine, Jertovec 150

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

0,506

0,00

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m³.

0,506

0,00

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m³.

0,00

0,00

16

KOMUNALAC d.o.o iz Koprivnice, Mosna ulica 15

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

0,36

0,00

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m³.

0,36

0,00

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m³.

0,36

0,00

17

KOMUNALAC d.o.o. iz Pakraca, Ulica križnog puta 18

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

0,34

0,00

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m³.

0,34

0,00

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m³.

0,34

0,00

18

KOMUNALAC VRBOVEC d.o.o. iz Vrbovca, Kolodvorska 29

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

0,47

0,00

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m³.

0,49

0,00

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m³.

0,34

0,00

19

KOMUNALIJE d.o.o iz Čazme, Svetog Andrije 14

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

0,48

0,00

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m³.

0,48

0,00

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m³.

0,00

0,00

20

KOMUNALIJE d.o.o iz Đurđevca, Radnička cesta 61

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

0,32

0,00

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m³.

0,32

0,00

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m³.

0,32

0,00

21

KOMUNALNO PITOMAČA d.o.o iz Pitomače, Vinogradska 41

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

0,35

0,00

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m³.

0,35

0,00

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m³.

0,00

0,00

22

KOMUS d.o.o. – u stečaju iz Donje Stubice, Kolodvorska cesta 18

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

0,395

0,00

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m³.

0,395

0,00

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m³.

0,00

0,00

23

MEĐIMURJE-PLIN d.o.o iz Čakovca, Mihovljanska 70

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

0,30

0,00

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m³.

0,30

0,00

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m³.

0,30

0,00

24

METALPRODUKT d.d. iz Šandrovca, Bjelovarska 32

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

0,30

0,00

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m³.

0,30

0,00

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m³.

0,30

0,00

25

MONTCOGIM-PLINARA d.o.o iz Svete Nedelje, Trg Ante Starčevića 2

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

0,52

0,00

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m³.

0,34

0,00

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m³.

0,34

0,00

26

MOSLAVINA PLIN d.o.o iz Kutine, Trg kralja Tomislava 10

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

0,46

0,00

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m³.

0,46

0,00

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m³.

0,00

0,00

27

PAPUK d.o.o iz Orahovice, Vladimira Nazora 14

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

0,30

0,00

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m³.

0,30

0,00

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m³.

0,30

0,00

28

PLINARA d.o.o. iz Pule, Industrijska 17

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

0,56

0,00

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m³.

0,56

0,00

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m³.

0,56

0,00

29

PLIN-PROJEKT d.o.o. iz Nove Gradiške, Gajeva 89

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

0,47

0,00

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m³.

0,55

0,00

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m³.

0,55

0,00

30

PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o. iz Vinkovaca, Ohridska 17

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

0,36

0,00

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m³.

0,34

0,00

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m³.

0,34

0,00

31

PRVO PLINARSKO d.o.o. iz Vukovara, A. Stepinca 27

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

0,34

0,00

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m³.

0,34

0,00

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m³.

0,34

0,00

32

RADNIK d.d. iz Križevaca, Kralja Tomislava 45

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

0,43

0,00

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m³.

0,41

0,00

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m³.

0,00

0,00

33

TERMOPLIN NOVI MAROF d.d. iz Novog Marofa, Varaždinska 48

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

0,345

0,00

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m³.

0,345

0,00

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m³.

0,345

0,00

34

TERMOPLIN d.d. iz Varaždina, V. Špinčića 78

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

0,30

0,00

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m³.

0,30

0,00

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m³.

0,30

0,00

35

VIRKOM d.o.o iz Virovitice, Ferde Rusana 2

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

0,35

0,00

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m³.

0,35

0,00

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m³.

0,00

0,00

36

ZAGORSKI METALAC d.o.o iz Zaboka, Celine 2

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

0,44

0,00

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m³.

0,30

0,00

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m³.

0,30

0,00

37

ZELENJAK d.o.o. iz Klanjca, Trg A. Mihanovića 1

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

0,34

0,00

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m³.

0,34

0,00

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m³.

0,00

0,00

38

ZELINSKE KOMUNALIJE d.o.o iz Svetog Ivana Zeline, Katarine Krizmanić 1

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

0,34

0,00

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m³.

0,34

0,00

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m³.

0,34

0,00