Uredba o izmjeni Zakona o hrani

NN 155/2008 (30.12.2008.), Uredba o izmjeni Zakona o hrani

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

4216

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 116/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. prosinca 2008. godine, donijela

UREDBU

O IZMJENI ZAKONA O HRANI

Članak 1.

U Zakonu o hrani (»Narodne novine«, broj 46/2007), članak 134. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Zahtjevima propisanim člankom 81. stavkom 3. ovoga Zakona referentni laboratoriji moraju udovoljiti do 1. siječnja 2009. godine, a službeni laboratoriji do 1. siječnja 2010. godine.«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-26/08-01/04

Urbroj: 5030116-08-1

Zagreb, 24. prosinca 2008.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.