Odluka o osnivanju Vijeća za genetski modificirane organizme

NN 156/2008 (31.12.2008.), Odluka o osnivanju Vijeća za genetski modificirane organizme

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

4256

Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003 i 30/2004) i članka 56. stavaka 1. i 2. Zakona o genetski modificiranim organizmima (»Narodne novine«, broj 70/2005), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. prosinca 2008. godine donijela

ODLUKU

O OSNIVANJU VIJEĆA ZA GENETSKI MODIFICIRANE ORGANIZME

I.

Ovom Odlukom osniva se Vijeće za genetski modificirane organizme.

II.

U sastav Vijeća za genetski modificirane organizme, imenuju se:

1. dr. sc. Solveg Kovač, Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva,

2. Anita Gulam, Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva,

3. mr. sc. Krunoslav Capak, dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo,

4. mr. sc. Marijan Katalenić, Hrvatski zavod za javno zdravstvo,

5. mr. sc. Tibor Littvay, Šumarski institut u Jastrebarskom,

6. doc. dr. sc. Snježana Kereša, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,

7. dr. sc. Svjetlana Terzić, Hrvatski veterinarski institut,

8. Ruža Meker, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva,

9. prof. dr. sc. Ivan Pejić, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,

10. doc. dr. sc. Tatjana Bakran Petricioli, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu,

11. doc. dr. sc. Hrvoje Fulgosi, Institut »Ruđer Bošković«, Zagreb,

12. prof. dr. sc. Zoran Zgaga, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb,

13. mr. sc. Jagoda Munić, »Zelena akcija«, Zagreb,

14. Sanja Miloš, Hrvatska agencija za hranu, Osijek,

15. prof dr. sc. Ante Čović, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,

16. dr. sc. Jelena Žafran Novak, Hrvatski zavod za javno zdravstvo,

17. mr. sc. Nevenka Gašparac, dr. vet. med., Hrvatska gospodarska komora.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 080-02/08-01/600

Urbroj: 50304/2-08-01

Zagreb, 24. prosinca 2008.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.