Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obveznom označavanju i registraciji svinja

NN 156/2008 (31.12.2008.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obveznom označavanju i registraciji svinja

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

4271

Na temelju članka 35. stavka 9. i 13. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07) te članka 4. stavka 3. Zakona o stočarstvu (»Narodne novine«, broj 70/97, 36/98, 151/03 i 132/06), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O OBVEZNOM OZNAČAVANJU I REGISTRACIJI SVINJA

Članak l.

U Pravilniku o obveznom označavanju i registraciji svinja (»Narodne novine«, broj 51/07 i 50/08) u članku 23. stavku 1. datum: »31. prosinca 2008.« zamjenjuje se datumom: »30. lipnja 2009.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/08-01/52

Urbroj: 525-06-08-1

Zagreb, 22. prosinca 2008.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.