Rješenje o razrješenju predsjednika Upravnog vijeća Lučke uprave Rijeka

NN 10/2009 (23.1.2009.), Rješenje o razrješenju predsjednika Upravnog vijeća Lučke uprave Rijeka

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

231

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003 i 30/2004), članka 51. stavka 2. točke 1. i članka 52. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/2003, 100/2004 i 141/2006), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. siječnja 2009. godine donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA UPRAVNOG VIJEĆA LUČKE UPRAVE RIJEKA

Razrješuje se ŽELJKO TUFEKČIĆ dužnosti predsjednika Upravnog vijeća Lučke uprave Rijeka, radi odlaska na novu dužnost.

Klasa: 080-02/09-02/06

Urbroj: 50304/2-09-01

Zagreb, 15. siječnja 2009.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.