Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrascima i zbirkama podataka u postupku azila

NN 10/2009 (23.1.2009.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrascima i zbirkama podataka u postupku azila

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

235

Na temelju članka 100. Zakona o azilu (»Narodne novine« broj: 79/07.) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBRASCIMA I ZBIRKAMA PODATAKA U POSTUPKU AZILA

Članak 1.

U Pravilniku o obrascima i zbirkama podataka u postupku azila (»Narodne novine« broj: 36/08. i 46/08. – ispr.), članak 38. mijenja se i glasi:

»Članak 38.

Zbirka podataka o azilantima i strancima pod supsidijarnom zaštitom, pored podataka iz članak 37. stavka 1. točke 1. do 12. ovog Pravilnika sadrži:

1. osobni identifikacijski broj,

2. boravište azilanta odnosno mjesto i adresu stanovanja stranca pod supsidijarnom zaštitom,

3. podatke o izdanoj osobnoj iskaznici za azilanta odnosno za stranca pod supsidijarnom zaštitom,

4. podatke o prestanku ili poništenju azila odnosno supsidijarne zaštite,

5. prostor za napomenu.«.

Članak 2.

Članak 39. mijenja se i glasi:

»Članak 39.

Zbirka podataka o strancima pod privremenom zaštitom, pored podataka iz članak 37. stavak 1. točke 1. do 15. ovog Pravilnika sadrži:

1. osobni identifikacijski broj,

2. podatke o izdanoj iskaznici stranca pod privremenom zaštitom,

3. podatke o prestanku zaštite,

4. podatke o roku za napuštanje Republike Hrvatske,

5. podatke o izdanim dozvolama za preseljenje stranca pod privremenom zaštitom iz jedne države u drugu,

6. prostor za napomenu.«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-81324-2008.

Zagreb, 16. siječnja 2009.

Ministar
Tomislav Karamarko, v. r.