Ispravak Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi

NN 10/2009 (23.1.2009.), Ispravak Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE


241

Nakon izvršene usporedbe s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Odluci o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima – vremenski i kadrovski normativi, objavljenoj u »Narodnim novinama« broj 2/09. od 3. siječnja 2009. godine, te molimo da u jednom od sljedećih brojeva »Narodnih novina« objavite:

ISPRAVAK

ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O UTVRĐIVANJU POPISA DIJAGNOSTIČKIH I TERAPIJSKIH POSTUPAKA U ZDRAVSTVENIM DJELATNOSTIMA – VREMENSKI I KADROVSKI NORMATIVI

U Odluci o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima-vremenski i kadrovski normativi (»Narodne novine«, broj 2/09.) u članku l. stavku 1. podstavku 8. pod postupkom: »Dolazak u postupak zdravstvene njege/fizikalne terapije u kući bolesnika više od 20 km« u stupcu: »Šifra« broj: »92116« zamjenjuje se brojem: »92117«.

Klasa: 025-04/08-01/323

Urbroj: 338-01-01-08-2

Zagreb, 7. siječnja 2008.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prim. Stjepan Bačić, dr. med., v. r.