Odluka kojom se Aleksandar Broz opoziva s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Indoneziji, Republici Filipini, Republici Singapur i Kraljevini Tajland sa sjedištem u Džakarti

NN 12/2009 (28.1.2009.), Odluka kojom se Aleksandar Broz opoziva s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Indoneziji, Republici Filipini, Republici Singapur i Kraljevini Tajland sa sjedištem u Džakarti

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

243

Na temelju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke Vlade Republike Hrvatske o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: 080-02/08-02/319, urbroj: 50304/2-08-05 od 10. prosinca 2008., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

O OPOZIVU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

ALEKSANDAR BROZ opoziva se s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Indoneziji, sa sjedištem u Džakarti, dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Filipini, sa sjedištem u Džakarti, dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske Republici Singapur, sa sjedištem u Džakarti i dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Tajland, sa sjedištem u Džakarti.

Ova Odluka stupa na snagu 5. veljače 2009. godine.

Klasa: 018-07/08-02/17

Urbroj: 71-05-03/1-09-4

Zagreb, 20. siječnja 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.