Odluka o izmjenama Odluke o razvrstavanju javnih cesta u državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste

NN 13/2009 (30.1.2009.), Odluka o izmjenama Odluke o razvrstavanju javnih cesta u državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

295

Na temelju članka 5. stavka 2. Zakona o javnim cestama (»Narodne novine«, broj 180/04., 82/06., 138/06. i 146/08.) i Uredbe o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta (»Narodne novine«, broj 57/07.), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O RAZVRSTAVANJU JAVNIH CESTA U DRŽAVNE CESTE, ŽUPANIJSKE CESTE I LOKALNE CESTE

I.

U Odluci o razvrstavanju javnih cesta u državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste (»Narodne novine«, broj 122/08.) u točki II. u cjelovitom popisu državnih cesta mijenja se podatak o ukupnim kilometrima državnih cesta, a za državnu cestu broj 28 i državnu cestu broj 41 mijenja se opis ceste i duljina (km), tako da glase:

Broj ceste

Opis ceste

Duljina (km)

28

Vrbovec (D 41) – Bjelovar – Veliki Zdenci (D 5)

76,4

41

GP Gola (granica Republike Mađarske) – Koprivnica – Križevci – Vrbovec – čvor Kraljevački Novaki (A 4)

106,0

Ukupno kilometara državnih cesta

6.817,9

U cjelovitom popisu županijskih cesta briše se županijska cesta broj 3034: čvor Kraljevečki Novaki (A4) – Dugo Selo – čvor Vrbovec 1 (D28), duljine 21,9 km i mijenja podatak o ukupnim kilometrima županijskih cesta tako da glasi:

Ukupno kilometara županijskih cesta

10.791,3

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 340-03/09-02/2
Urbroj: 530-01-09-09-1
Zagreb, 23. siječnja 2009.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.