Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o razvrstavanju javnih cesta u autoceste

NN 13/2009 (30.1.2009.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o razvrstavanju javnih cesta u autoceste

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

296

Na temelju članka 5. stavka 2. Zakona o javnim cestama (»Narodne novine«, broj 180/04., 82/06., 138/06. i 146/08.) i Uredbe o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta (»Narodne novine«, broj 57/07.), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O RAZVRSTAVANJU JAVNIH CESTA U AUTOCESTE

I.

U Odluci o razvrstavanju javnih cesta u autoceste (»Narodne novine«, broj 77/07.) u točki II. riječi: »do 2008. godine« se brišu.

U popisu autocesta mijenja se ukupna duljina (km) autocesta, za autoceste A1, A 5 i A 11 mijenja se opis autoceste i duljina (km), iza autoceste A 9 dodaje se autocesta A 10 s opisom autoceste i duljinom (km), a iza autoceste A 11 dodaju se autoceste A 12 i A 13 s opisom autoceste i duljinom (km), tako da glase:

Broj
autoceste

Opis autoceste

Duljina (km)

A 1

Zagreb (čvorište Lučko, A3) – Karlovac –Bosiljevo – Split – Ploče – Opuzen – granica Republike Bosne i Hercegovine) te granica Republike Bosne i Hercegovine – Dubrovnik

550,0

A 5

GP Branjin Vrh (granica Republike Mađarske) – Beli Manastir – Osijek – Đakovo – čvorište Sredanci (A3) – GP Svilaj (granica Republike Bosne i Hercegovine)

88,1

A 10

granica Republike Bosne i Hercegovine – čvorište Metković (A1)

4,6

A 11

Zagreb (čvorište Jakuševec, A3) – Velika Gorica – Sisak

42,0

A 12

Čvorište Sv. Helena (A 4) – Vrbovec – Križevci – Koprivnica – GP Gola (granica Republike Mađarske)

86,0

A 13

Čvorište Vrbovec 2 (A 12) – Bjelovar – Virovitica – GP Terezino Polje (granica Republike Mađarske)

86,5

Ukupno

1.585,6

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 340-03/09-02/1
Urbroj: 530-01-09-09-1
Zagreb, 23. siječnja 2009.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.