Pravilnik o obliku i sadržaju zahtjeva i opće dozvole za izvoz robe vojne namjene iz kategorije ML 13

NN 1/2009 (2.1.2009.), Pravilnik o obliku i sadržaju zahtjeva i opće dozvole za izvoz robe vojne namjene iz kategorije ML 13

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

10

Na temelju članka 9. Zakona o izvozu i uvozu robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava (»Narodne novine«, broj 86/2008), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva, donosi

PRAVILNIK

O OBLIKU I SADRŽAJU ZAHTJEVA I OPĆE DOZVOLE ZA IZVOZ ROBE VOJNE NAMJENE IZ KATEGORIJE ML 13

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se oblik i sadržaj zahtjeva i opće dozvole za izvoz istovrsne robe vojne namjene iz kategorije ML13 Popisa robe vojne namjene za komercijalne svrhe.

Članak 2.

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva izdaje opću izvoznu dozvolu na zahtjev izvoznika koji je propisan obrascem MG-ZODI.

Članak 3.

Oblik i sadržaj opće izvozne dozvole iz članka 1. ovoga Pravilnika propisan je obrascem MG-ODI.

Članak 4.

Opća izvozna dozvola izdaje se s rokom važenja do konca godine u kojoj je izdana i ne može se produžiti.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/08-01/146

Urbroj: 526-05-04/1-08-32

Zagreb, 2. siječnja 2009.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar
gospodarstva, rada i poduzetništva
Damir Polančec, dipl. ing., v. r.