Pravilnik o obliku i sadržaju dozvole za pružanje usluge za robe vojne namjene

NN 1/2009 (2.1.2009.), Pravilnik o obliku i sadržaju dozvole za pružanje usluge za robe vojne namjene

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

11

Na temelju članka 32. stavka 3. Zakona o izvozu i uvozu robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava (»Narodne novine«, broj 86/2008), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva, donosi

PRAVILNIK

O OBLIKU I SADRŽAJU DOZVOLE ZA PRUŽANJE USLUGE ZA ROBU VOJNE NAMJENE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se oblik i sadržaj dozvole za obavljanje pružanja usluge za robu vojne namjene.

Članak 2.

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva izdaje dozvolu za obavljanje pružanja usluge za robu vojne namjene na zahtjev pružatelja usluge, temeljem suglasnosti Povjerenstva, za svaku pojedinačnu aktivnost.

Članak 3.

Dozvola za obavljanje pružanja usluge za robu vojne namjene izdaje se pružatelju usluge s rokom važenja do najduže dvanaest mjeseci i ne može se produžiti.

Dozvola iz stavka 1. ovoga članka nije prenosiva na drugu osobu.

Članak 4.

Oblik i sadržaj dozvole iz članka 1. ovoga Pravilnika propisan je obrascem MG-DPU.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/08-01/146

Urbroj: 526-05-04/1-08-29

Zagreb, 2. siječnja 2009.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar
gospodarstva, rada i poduzetništva
Damir Polančec, dipl. ing., v. r.