Pravilnik o obliku i sadržaju potvrde o krajnjem korisniku za uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svhe

NN 1/2009 (2.1.2009.), Pravilnik o obliku i sadržaju potvrde o krajnjem korisniku za uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svhe

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

12

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o izvozu i uvozu robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava (»Narodne novine«, broj 86/2008), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva, donosi

PRAVILNIK

O OBLIKU I SADRŽAJU POTVRDE O KRAJNJEM KORISNIKU ZA UVOZ ROBE VOJNE NAMJENE I NEVOJNIH UBOJNIH SREDSTAVA ZA KOMERCIJALNE SVRHE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se oblik i sadržaj potvrde o krajnjem korisniku za uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svrhe.

Članak 2.

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva izdaje potvrdu o krajnjem korisniku za uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svrhe na zahtjev uvoznika. Zahtjev za potvrdu o krajnjem korisniku podnosi se na obrascu MG-ZEUC.

Članak 3.

Oblik i sadržaj potvrde o krajnjem korisniku za uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svrhe propisan je obrascem MG-EUC.

Članak 4.

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva izdaje potvrdu o krajnjem korisniku za uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svrhe samo za robu koja se nalazi na režimu dozvola.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/08-01/146

Urbroj: 526-05-04/1-08-31

Zagreb, 2. siječnja 2009.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske
i ministar gospodarstva, rada
i poduzetništva
Damir Polančec, dipl. ing., v. r.