Pravilnik o obliku i sadržaju dozvole za izvoz odnosno uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svrhe

NN 1/2009 (2.1.2009.), Pravilnik o obliku i sadržaju dozvole za izvoz odnosno uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svrhe

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

13

Na temelju članka 8. stavka 3. Zakona o izvozu i uvozu robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava (»Narodne novine«, broj 86/2008), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva, donosi

PRAVILNIK

O OBLIKU I SADRŽAJU DOZVOLE ZA IZVOZ ODNOSNO UVOZ ROBE VOJNE NAMJENE I NEVOJNIH UBOJNIH SREDSTAVA ZA KOMERCIJALNE SVRHE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se oblik i sadržaj dozvole za izvoz odnosno uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svrhe.

Članak 2.

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva izdaje dozvolu za izvoz odnosno uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svrhe na zahtjev izvoznika odnosno uvoznika za svaki pojedinačni izvoz odnosno uvoz.

Članak 3.

Oblik i sadržaj dozvole za izvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svrhe propisan je obrascem MG-DI.

Oblik i sadržaj dozvole za uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svrhe propisan je obrascem MG-DU.

Članak 4.

Dozvole za izvoz odnosno uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svrhe izdaju se s rokom važenja do šest mjeseci i ne mogu se produžiti.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/08-01/146

Urbroj: 526-05-04/1-08-30

Zagreb, 2. siječnja 2009.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske
i ministar gospodarstva, rada
i poduzetništva
Damir Polančec, dipl. ing., v. r.