Eskontna stopa Hrvatske narodne banke

NN 1/2009 (2.1.2009.), Eskontna stopa Hrvatske narodne banke

HRVATSKA NARODNA BANKA

15

Na temelju članka 29. stavka 8. Zakona o obveznim odnosima (»Narodne novine«, br. 35/2005. i 41/2008.) Hrvatska narodna banka objavljuje

ESKONTNU STOPU

HRVATSKE NARODNE BANKE

Eskontna stopa Hrvatske narodne banke na dan 31. prosinca 2008. iznosi 9% godišnje.

Broj: 763-020/12-08/ŽR

Zagreb, 31. prosinca 2008.

Guverner
Hvatske narodne banke
dr. sc. Željko Rohatinski, v. r.